AT – almen studieforberedelse

Hvorfor forkortelsen “AT”?
Almen studieforberedelse forkortes i daglig tale til AT. Det burde måske have været AS, men det står for faget astronomi. Derfor blev forkortelsen AT. (Kilde: http://www.emu.dk/modul/almen-studieforberedelse)

Faglige mål for AT: (link: Henvisning til læreplan )

Eleverne skal kunne:

 • Opnå viden om et emne ved at kombinere flere forskellige fag og faglige hovedområder
 • Anvende forskellige metoder til at belyse et komplekst problem
 • Forstå enkeltfaglig viden som bidrag til en sammenhængende verdensforståelse
 • Vurdere, hvorledes et givet emne indgår i større historiske og/eller nutidige sammenhænge
 • Vurdere forskellige fags og faglige metoders muligheder og begrænsninger
 • Anvende indsigt i elementær videnskabsteori og videnskabelige ræsonnementer til at formulere og reflektere over underspørgsmål af enkeltfaglig, flerfaglig og fællesfaglig karakter

I løbet af dine tre år på MG skal du gennemgå i alt 6 AT-forløb. Det centrale formål er at forberede dig bedst muligt til dine videre studier efter gymnasiet, bl.a. ved at gøre dig i stand til at anskue en sag ved hjælp af forskellige fag og deres forskellige teorier og metoder.

Nogle AT-forløb på MG ligger i forlængelse af den almindelige undervisning og derved integreret i fagene; andre AT-forløb er organiseret som blokdage. Det betyder, at det normale skema er brudt op, og der vil nogle dage i træk kun være AT på skemaet. Hold øje med dit skema.

Frem mod AT-eksamen i 3g skal du gennemgå forskellige AT-forløb med forskelligt fokus, hvor forskellige fag fra forskellige fakulteter bidrager med viden. Det er vigtigt, at der efter hvert AT-forløb bliver udfyldt en studierapport. Studierapporten er en oversigt over alle dine AT-forløb i løbet af dine tre gymnasieår. Lærerne opretter en studierapport i Lectio med oplysninger om fag, indhold, faglige mål og kompetencer. Du skal selv tilføje, hvad du specifikt har arbejdet med i AT-forløbet, hvilket produkt du har udarbejdet, samt hvilke kompetencer, du har tilegnet dig. Studierapporten skal medbringes til den afsluttende AT-eksamen i 3g.

Oversigt alle AT-forløb på Maribo Gymnasium:

 1. 1gAT1 – studieretning
 2. 1gAT2 – dansk/historie
 3. 2gAT1 – studietur
 4. 2gAT2 – innovation
 5. 3gAT1 – generalprøve
 6. 3gAT – eksamen
Tilbage til Fagene på MG