Helt ny studieretning udbydes nu på Maribo Gymnasium – Biologi, Kemi, Idræt

Indlæg fra d. 8. november 2017


Helt ny studieretning udbydes nu på Maribo Gymnasium – Biologi, Kemi, Idræt

På foranledning af en ansøgning i april 2017 underskrevet af knap 100 rektorer besluttede forligskredsen med Undervisningsministeren i spidsen, at op til 20 gymnasier kunne få godkendt en lokal studieretning med idræt B, såfremt ansøgningen opfyldte de i loven og bekendtgørelsen nævnte krav for en lokal studieretning.

Undervisningsminister Merete Riisager har netop godkendt Maribo Gymnasiums ansøgning om en lokal studieretning med Biologi A, kemi B og idræt B. I alt har fire gymnasier i Region Sjælland fået tilladelse til at udbyde studieretningen med idræt B – det er Maribo Gymnasium, Greve Gymnasium, Næstved Gymnasium & HF og Stenhus Gymnasium. Maribo Gymnasium er således det eneste gymnasium på Lolland-Falster, der har fået godkendelse til at udbyde den nye studieretning med idræt B i det nye skoleår i 2018. Undervisningsministerens godkendelse er begrundet i Maribo Gymnasiums særlige undervisningsmiljø og unikke rammer for idrætsundervisningen.

Maribo Gymnasiums rektor Michael Levy Bruus er naturligvis særdeles tilfreds med, at netop Maribo Gymnasium har fået godkendt ansøgningen. Vi har flere sportsinteresserede elever på Maribo Gymnasium, hvoraf nogle af disse er tilknyttet Team Danmark, Maribo Kajakklub og Team Sydhavsøerne – og jeg er overbevist om, at den nye studieretning vil være et fantastisk tilbud for vores kommende elever, udtaler rektor Michael Levy Bruus. Vi har tidligere haft succes med en studieretning med idræt B, og vi glæder os over, at det også vil være muligt at tilbyde en studieretning fremover, som får en sundhedsvidenskabelig og bioteknologisk profil.

På elevsiden er der også stor tilfredshed med den gode nyhed. Julie Kamper, der i dag går i 1g på Maribo Gymnasium, fortæller, at den nye studieretning med idræt B sagtens kunne have været noget for hende, da hun også dyrker meget sport i sin fritid.

Tilbage