Overgang til uddannelse 27 mdr. efter fuldført Stx

Overgang til uddannelse fra Maribo Gymnasium

Antal af 1.prioritetsansøgere i KOT-2013 fra Maribo Gymnasium

Optagne på videregående uddannelse 2013 fra Maribo Gymnasium

Bemærk: Antal mindre end 4 personer er markeret som en * i tabellerne af hensyn til anonymiteten