Øvrigt personale

mailadresser:
xx@maribo-gym.dk (xx erstattes af initialer)

Pedeller

NF

Niklas Faxe NF

Serviceleder

peter_bang_hansen_1

Peter Bang PB

Pedelmedhjælper

anne_birgitte_b¢dker_1

Bírgitte Bødker BB

Pedelmedhjælper

IT

Kamiran Tobal Hamo

IT-medarbejder

Kantine

This is custom heading element with Google Fonts

This is custom heading element with Google Fonts

putte_hanne_emilie_mortensen_1

Putte Mortensen PM

Kantinemedhjælper

tina_østergaard_1

Tina Østergaard TØ

Kantinemedhjælper

connie_dinesen_1

Connie Dinesen CD

Kantineleder

Rengøring

regina_bay_1

Regina Bay RB

kristina_elmgren_johansson_1

Kristina Johansson KJ

alice_rosenr¢d_1

Alice Rosenrød AR

trine_m¢ller_nielsen_1

Trine Møller Nielsen TM