Slides fra forældrearrangement d. 6. september 2016

Slides fra Rektor Michael Levy Bruus

Slides fra Uddannelsesleder Christel Jeldorf

Del 1

Del 2