Tænketanken Frej på MG

Indlæg fra d. 1. marts 2018


Onsdag den 28. februar 2018 blev der i en fællestime på Maribo Gymnasium afholdt en fødevaredebat for alle elever på Maribo Gymnasium. Det var Iben Krog Rasmussen fra Tænketanken Frej, der stod for arrangementet. Iben Krog Rasmussen, der blev student fra Maribo Gymnasium i sommeren 2012, har været med til at starte Tænketanken Frej. Tænketanken Frej er Danmarks første fødevarepolitiske tænketank, der har til mål at højne og nuancere den danske fødevaredebat og samle Forbrugs- og Produktionsdanmark. På Maribo Gymnasium var der i oplægget særligt fokus på forholdet mellem land og by samt en række aktuelle emner inden for fødevaredebatten. Tænketanken Frej gav med oplægget og debatten eleverne på Maribo Gymnasium en række kvalifikationer til selv at navigere i den komplekse fødevaredebat.

Tilbage