1gAT1 – studieretning

I det første AT-forløb arbejdes der med to studieretningsfag. Da det er det første AT-forløb, skal der kun fokuseres på følgende punkter og kompetencer:

 • Introduktion til AT
 • Problemformulering inkl. taksonomi[1]
 • Skriftligt produkt: Power point – præsentation inkl. noter
 • Mundtlig formidling i grupper på baggrund af Power Point – præsentation og noter.

Ad 1) En problemformulering skal opfylde følgende krav:

 1. Den bør være udformet som et overordnet undringsspørgsmål, der rummer eller angiver begge fag, der indgår i opgaven.
 2. Den er kort og præcis.
 3. Den kan ikke besvares med ja eller nej.
 4. Den indeholder så vidt muligt, relevante begreber fra begge fag.

Ad 2) På baggrund af problemformuleringen og materialesøgning skal der udarbejdes en Power Point – præsentation. Præsentationen kan bygges op efter følgende opskrift:

 1. Hvad var det, vi ville? (= præsentation af problemformuleringen)
 2. Hvad er vores resultater? (= præsentation af jeres konklusioner)
 3. Hvordan nåede vi til disse resultater? (= præsentation af jeres dokumentation for konklusionerne, dvs. metoder)

Præsentationen må gerne gøres flot og interessant – men fortab Jer ikke i det ydre, det er stadig indholdet, der tæller. Øv Jer på den mundtlige præsentation og sørg for at holde den tid, som I har fået til jeres oplæg.

Ad 3) AT-forløbet afsluttes med, at eleverne gruppevis fremlægger deres Power Point – præsentation. Her er det vigtigt, at alle i gruppen siger noget.

 

[1] De taksonomiske niveauer, man typisk bruger, er:

 1. Redegørelse
 2. Analyse
 3. Diskussion / Vurdering.

Taksonomi i forbindelse med opgaver betyder, at du inddeler spørgsmål efter hvilket arbejdet, der ligger bag besvarelsen af spørgsmålet.
Det er især de højere taksonomiske niveauer, der giver mulighed for at vise, hvad man kan rent fagligt.