2gAT2 – innovation

Det andet AT-forløb i 2g står i innovationens tegn. Eleverne stifter bekendtskab med den faglige rapport, idégenerering og udvikling af et innovativt løsningsforslag til problemformuleringer. Det innovative løsningsforslag skal have værdi for andre og tilføre den konkrete sammenhæng noget nyt. Forslaget behøver dermed ikke at være nyt i absolut forstand, men det skal bidrage med noget nyt i den konkrete sammenhæng.

Her beskrives fremgangsmåde dvs. i hvilken rækkefølge, du skal arbejde med innovation:

Man starter med at undersøge det felt, som man vil arbejde med. Det kaldes at undersøge ”the State of Art”[1]. Derefter udarbejdes en faglig rapport, som du kan finde en skabelon på i infodokumentet. Den faglige rapport skal bl.a. sikre, at du har fagenes teorier og metoder på plads.

Det næste skridt er at definere et tydeligt problem, dvs. du skal udforme en problemformulering. Dette problem kobler du til en målgruppe. Hvem er det, som du vil løse problemet for? Hvem er din målgruppe?

Når problemformuleringen og målgruppen er på plads, kan du gå i gang med af finde den endelige idé til et løsningsforslag til problemet. Til dette skal du igennem en idégenereringsfase og en idéudviklingsfase. Først producerer du mange ideer (ligesom en brainstorming), derefter kvalificerer du ideerne, for sidst at udvælge den bedste.

Når du har udviklet løsningen til problemet og dermed svaret på din problemformulering, skal du vurdere dit løsningsforslag. Her skal du være kritisk over for din egen løsning. Har du skabt bro mellem problem og løsning?

Se informationer om innovations-AT her

[1] Når man undersøger ”the State of Art”, så undersøger man det nyeste og mest up to date.