3gAT – eksamen

Synopsis eksamen med mundtlig fremlæggelse i 3g.

Den tredelte prøve i AT
Der afholdes en individuel mundtlig prøve, som består af en fremlæggelse med udgangspunkt i synopsen samt en uddybende dialog. I dialogen kan der yderligere stilles spørgsmål med udgangspunkt i elevens studierapport. Studierapporten skal foreligge ved prøven.

Eksaminationstiden er 30 minutter pr. eksaminand (inkl. censur). Der gives ingen forberedelsestid.

Informationerne bygger i al væsentlighed på stx-bekendtgørelsen, bilag 9, om almen studieforberedelse, juni 2013, samt på undervisningsvejledningen i almen studieforberedelse, 2010.

Der er således tre elementer i den afsluttende prøve:

  1. AT-synopsen, der er et skriftligt oplæg (til mundtlig prøve)
  2. Den mundtlige fremlæggelse med udgangspunkt i synopsen (talepapir)
  3. Dialog (elev, eksaminator og censor)

 

HUSK: Du kan vælge

Opgave A ”den innovative AT-opgave” eller Opgave B ”den klassiske AT-opgave”.

Fakta, AT-synopsis

  • 2 fag vælges
  • 3-5 A4-sider
  • arbejde i februar-marts
  • alene eller i gruppe
  • leder hen til mundtlig prøve