3gAT1

I skal nu i gang med jeres første AT-projekt her i 3g. Dette AT-forløb tjener som generalprøve til eksamen til sommer.

 

 Krav til dette AT-forløb:

 • Problemformulering
 • Disposition og taksonomi
 • Argumentation
 • Empiri, teori og metode
 • Videnskabsteori
 • Synopsis skrivning
 • Litteraturliste
 • Studierapport
 • Mundtlig fremlæggelse og talekort
 • Symposium med responsgrupper

 

Se nedenstående rækkefølge for AT-lektioner, vejledning og gruppearbejde:

 • 1.AT-modul
 • 2.AT-modul
 • 3.AT-modul
 • 4.AT-modul
 • Skrivedag
 • Aflevering af synopsis
 • Symposion + redigering af fremlæggelsen
 • Individuelle fremlæggelser

 

Vejledningsfasen:
Klassens AT-lærere vælger emne på baggrund af tidligere AT-emner og tilrettelægger undervisningen i forlængelse af emnet.

Synopsis-fasen:
I afleverer synopsis i grupper. Vær opmærksom på, at det er en proces at skrive en synopsis. Så lav klare aftaler i gruppen om, hvem der gør hvad fra gang til gang. Tilpas jeres spørgsmål og arbejdsgang mht. hvilken lærer, der er til stede. Synopsis afleveres efter skrivedagen til lærerne – elektronisk i Lectio og på papir i lærernes dueslag.

Responsfasen:
Symposion, hvor I fremlægger jeres synopsis overfor hinanden med en lærer som garant for AT-kompetencer. Her spørges altså til valg af metode/teori/videnskabsteori, struktur og formidling på baggrund af synopsis. Respons fra andre elever.

Redigeringsfasen:
Her redigerer I jeres talekort og indhold til fremlæggelsen på baggrund af symposion og feedback.

Fremlæggelsesfasen:
I skal fremlægge individuelt for AT-lærerne. AT-lærerne vurderer projektets tværfaglige og fagfaglige karakterer og selvfølgelig jeres AT-kompetencer.