Besøg af Dansk Røde Kors

Indlæg fra d. 24. september 2021


MG havde i dag fællestime med besøg af generalsekretæren for Røde Kors, Anders Ladekarl, som holder oplæg om Røde Kors’ hjælpearbejde i Danmark og ude i verden, med personlige anekdoter fra verdens brændpunkter.

Tilbage