BI Biologi

Biologi er læren om det levende og om samspillet mellem det levende og det omgivende miljø.

I faget er der lagt vægt på de eksperimentelle arbejdsmetoder, både i laboratoriet og i naturen. Gennem observationer i naturen og eksperimentelt arbejde får du indsigt i samspillet i naturen, og faget bidrager til forståelse af betydningen af menneskets aktivitet.
Biologi bidrager til menneskets forståelse af sig selv – som biologisk organisme og som samfundsborger – og giver faglig baggrund for udvikling af ansvarlighed, stillingtagen og handling i forbindelse med aktuelle samfundsforhold med biologisk indhold.

På Maribo Gymnasium stifter du første gang bekendtskab med biologi på det naturvidenskabelige grundforløb NV i begyndelsen af 1 g.

På C-niveau stifter du typisk bekendtskab med emner som blandt andet celler, kost, sundhed og motion, hormonernes betydning, forplantning, genetik, bioteknologi samt økosystemer.

Biologi på C niveau er fællesfag på række af studieretningerne på Maribo Gymnasium

På Maribo Gymnasium kan du opgradere biologi C til B niveau i 3g

På B-niveau har du en fordybelse af emner fra C, men du præsenteres bl.a. for evolutionen og nervesystemet. Undervisningen er overvejende emne orienteret, og eleverne inddrages i valg af emner.

A-niveau udbydes som studieretningsfag sammen med fagene idræt B og matematik B. I denne studieretning vil der være flere tværfaglige emner, hvor biologi samarbejder med enten matematik eller idræt. Fx træningsfysiologi og træningsplanlægning, populationsbiologi, eksponentiel vækst af mikroorganismer.

Tilbage til Fagene på MG