DR Dramatik

Dramatik på C-niveau

Hvad er dramatik?

  • At udtrykke sig med stemme og bevægelse dvs. agere
  • At realisere teater dvs. skrive, spille og opsætte skuespil
  • At analysere og fortolke teater
  • Faget er både et mimetisk dvs. et skabende og et hermeneutisk dvs. fortolkende fag

Hvordan er undervisningen tilrettelagt?

Undervisningen tager udgangspunkt i dramaøvelser, forestillingsanalyse, dramaturgi og teaterhistorie. Vi starter med en introduktion til faget, hvor holdet introduceres til de grundlæggende dramabegreber som status, hensigt og motivation. Derpå skal vi arbejde med to teaterhistoriske perioder samt mindre forløb, der giver indblik i forskellige teorier og genre. Forårsprojektet sættes i gang i starten af marts. Forårsprojektet kan laves selvstændigt eller i grupper på op til fem personer. Projektet fremføres for et publikum i slutningen af april.

Hvad så med eksamen?

Grundlaget for at gå til eksamen er forårsprojektet og de gennemgåede forløb. Eksamen er delt i tre – første del er fremvisning af projektet for eksaminator og censor, anden del er en individuel præsentation af projektet og tredje del er en teoretisk besvarelse af et udleveret spørgsmål.

Dramatik på c-niveau kan vælges som kunstnerisk valgfag i 1.g eller som en del af studieretningen med Musik A og Engelsk A. Her vil faget indgå i samarbejde med de øvrige studieretningsfag f.eks. ved at arbejde med Shakespeare.

Dramatik på B-niveau

Hvad er dramatik?

I dramatik arbejder vi først og fremmest med at skabe og forstå sceniske udtryk. Det betyder, at man både skal beskæftige sig teoretisk og praktisk med drama og teater. Man skal både agere, iagttage og vurdere. Faget er en blanding af praktiske øvelser, refleksion, historie og teori.

Hvordan er undervisningen tilrettelagt?

Vi starter med en introduktion til faget, hvor holdet sammen kommer til at arbejde med grundlæggende begreber og teknikker som f.eks. dramatisk spænding, karakteropbygning og improvisation.

Efter den indledende fase skal vi beskæftige os med tre teaterhistoriske perioder efter eget valg. Derudover vil der være mindre forløb, der giver indblik i forskellige teorier og genre som bl.a. musikteater og teatersport.
Sideløbende skal holdet lave mindst to projekter. Et projekt i drama er en mindre teaterforestilling spillet for publikum. Projektet kan laves selvstændigt eller i en gruppe på op til fem personer. Hvert projekt afsluttes med en rapport, hvor gruppen skal forklare og argumentere for idéen, beskrive og vurdere processen, publikum og selve forestillingen.

Hvad så med eksamen?

Grundlaget for at gå til eksamen er ét af projekterne, rapporten og de gennemgåede forløb. Eksamen er delt i to – første del er praktisk: Gruppen viser et uddrag fra deres forestilling og forklarer proces og produkt. Derefter går man op individuelt og fremlægger hvordan, man har arbejdet med projektet. Andel del er teoretisk: Man trækker et spørgsmål og har 30 min. til at forberede et oplæg ud fra materialet. Der bliver lagt vægt på evnen til at kunne analysere og perspektivere

Forårsprojekt 2015

1g’ernes dramatik workshop

Forårsprojekt i dramatik 2016

Tilbage til Fagene på MG