EN Engelsk

Engelsk – når kreativiteten bliver global

 

Engelsk åbner. Engelsk er passet, der giver dig adgang til nye oplevelser og indsigter overalt i verden. Som verdenssprog giver engelsk dig de redskaber, du har brug for som en aktiv og global verdensborger. Med engelsk i rygsækken lærer du at forstå og værdsætte viden – en viden, som bliver omdrejningspunkt for din personlige udvikling, din indlevelse i andre kulturer og din påskønnelse af de mange udtryk, som litteratur, kunst og kreativitet kan bidrage med. Når faget åbner sig, vil du se, at engelsk rækker ud over fag og skole. Engelsk er nøglen til global almen dannelse.

Engelsk åbner for ny viden i andre fag og frigør dig til at agere selvsikkert og selvstændigt i mange faglige sammenhænge. Det er dit andet modersmål. Engelsk åbner også for kreativitet og innovation. Faget arbejder på tværs af de genremæssige platforme og de mange forskellige former for både mundtlig og skriftlig kommunikation. Engelsk er ikke bare grammatik og skriftlige afleveringer. Faget er en konstant kreativ undren over, hvor kraftfuldt et sprog kan være, når det drejer sig om at påvirke individet på både følelserne og intellektet, og faget er en søgen efter de byggesten, som gør sproget så effektfuldt.

Til at hjælpe dig på vej i din udforskning af sprogets mange muligheder får du en gruppe engelsklærere hvis interesser og ekspertise er lige så alsidige som faget selv. Hvad enten du interesserer dig for Shakespeare, poesi, historie, politik eller sociale forhold, kan vi som faggruppe introducere dig for nye horisonter. Fælles for os alle er nemlig, at vi elsker og lever vores fag og at vi er ambitiøse på vegne af vores elever og deres udbytte af engelsk og det væld af viden, sproget byder på. Derfor vil du også møde os i mange sammenhænge – i tværfaglige forløb, i frivillige aktiviteter, på temadage og studieture og i forbindelse med ekskursioner til København. Vores fag er overalt og det samme er vi.  Engelsk er den abstrakte mangfoldighed og den praktiske anvendelighed. Engelsk er dit liv og virkes fag.

Tilbage til Fagene på MG