HI Historie

Historie på Maribo Gymnasium

I historieundervisningen opnår du viden om vigtige begivenheder op igennem historien – samt hvordan historien har udviklet sig i Danmark, Europa og verden fra antikken og til vores egen tid.

Vi arbejder med at forstå, hvorfor historien har udviklet sig som den har – og hvad det betyder for den verden, vi lever i nu.

Du skal arbejde med kilder så som taler, breve, indskrifter, sange, lovtekst m.m. – men også skibe, bygninger, genstande m.m. Metoden til at forstå kilderne er kildekritikken, hvor man stiller spørgsmål til afsender, modtager, omstændigheder for kilden, tendens m.m.

Arbejdsformen i historie tager som regel udgangspunkt i arbejdet med kilder og baggrundstekster – enten med spørgsmål til teksten, gruppearbejde, oplæg, foredrag, film, projekter eller meget andet.

Historie er et obligatorisk fag på A-niveau i STX og på B-niveau på HF.

På STX starter historie efter grundforløbet i november. På HF er historie en del af Kultur- og samfundsfag gruppen (KS), hvor man arbejder tværfagligt med fagene religion og samfundsfag.

Eksamen på STX er mundtlig og sker på grundlag af et ukendt materialesæt på 3-5 sider af kilder til et emne, vi har arbejdet med i undervisningen. Du har 90 min. til at forberede en fremlæggelse på baggrund af teksterne og 30 min. til at fremlægge den.

Eksamen i KS er også mundtlig. På baggrund af et prøvemateriale på 10-15 sider, der trækkes mindst to uger før undervisningens afslutning op til eksamen, skal du udarbejde en synopsis på 2-3 sider. Selve eksamen varer 45 min., der starter med et oplæg af dig på 10-15 min, og derpå samtale. Eksamen er intern, hvilket betyder at censor er en lærer fra skolen. Samtidig skal man til eksamen med en ekstern censor i ét af de tre fag i KS. Hvilket fag det skal være trækkes først kort før eksamen.

Tilbage til Fagene på MG