KE Kemi

Kemi er læren om stoffers opbygning og de deraf betingede egenskaber. Kemi omhandler også stoffernes dannelse og indbyrdes reaktioner.

Kemi bidrager til udvikling og forståelse af områderne inden for bl.a. bioteknologi, nanoteknologi, lægemidler og fødevarer. Danmark har en stærk tradition inden for kemi og har gennem tiderne bidraget med mange opdagelser f.eks. var det danskeren S.L.P. Sørensen der opfandt pH-skalaen og J.N. Brønsted har defineret hvad den syre er. I kemiindustrien er Danmark på flere fronter førende i verden. Her kan nævnes enzymfremstilling (Novozymes), katalysatorer (Haldor Topsøe) og lægemidler (Lundbeck). Det er vigtigt at uddanne elever i forståelsen af kemi så innovationen inden for kemi kan bibeholdes.

På Maribo Gymnasium stifter man først bekendtskab med kemi i Naturvidenskabeligt Grundforløb (NV) i 1.g’s grundforløb. Her samarbejdes med de andre naturvidenskabelige fag (biologi, naturgeografi og fysik) om tværfaglige emner. I øjeblikket er det fælles omdrejningspunkt den kommende faste forbindelse til Tyskland.

Kemi tilbydes på både C, B og A niveau. På nogle studieretninger kommer man automatisk til at have kemi C, som eventuelt i 3.g kan hæves til B-niveau. Kemi B tilbydes som studieretningsfag i studieretningen med matematik A og fysik B. I denne studieretning kan man i 3.g vælge at opgradere til kemi A.

I kemiundervisningen behandles emnerne teoretisk og udføres praktiske eksperimenter udført i gymnasiets nye moderne kemilaboratorium. Ud fra eksperimenterne fås resultater der kan forklare de kemiske teorier og love der er. Der udføres beregninger og udarbejdes journaler og rapporter, som kan skabe udgangspunkt for eksamen.

På C-niveau er emnerne bl.a. det periodiske systems opbygning, typer at kemiske bindinger, syrer og baser, organisk kemi og mængdeberegninger. I disse emner kan man f.eks. fedtindhold eller sundhedsfremmende stoffer i chokolade, maling og fossile brændsler.

På B-niveau bygges videre på C-niveau, men der kommer flere emner på. Bl.a. kemisk reaktionshastighed, ligevægtsreaktioner og flere organiske stofklasser. Man kunne inddrage temaer som proteiner, enzymer og medicinfremstilling.

På A-niveau kommer der endnu et par nye emner til, så som spektroskopi (IR og 1H-NMR) og termodynamik.

Skrives der SRP med kemi som det ene fag, skal der udføres egne eksperimenter og dette foregår ofte på andre uddannelsesinstitutioner, f.eks. Københavns Universitet eller Århus Universitet. Man kan også foretage eksperimenterne på gymnasiet, det kommer helt an på emne og det udstyr der skal bruges. Tidligere emner har været lægemiddelkemi (bl.a. acetylsalicylsyre, paracetamol og thalidomid), farvestoffer i slik, enzymers aktivitet under påvirkning af metalioner.

På Maribo Gymnasium er der god tradition for, at talentfulde kemielever deltager i forskellige talenttilbud, hvor de udfordres lidt mere. Det har f.eks. været raket-camp, ScienceCollege, Forskerspirer og KemiOL.

Tilbage til Fagene på MG