MA Matematik

Matematik C-niveau

Allle gymnasieelever starter med matematik på C-niveau i 1.g. C-niveauet strækker sig over det første år.

På MG starter vi stille og roligt de første uger. Der bygges langsomt videre på det eleverne allerede har lært i Folkeskolen. Første emne er trigonometri, hvor udregningerne i forbindelse med Pythagoras’ sætning genopfriskes.

De øvrige emner er:

  • Potensregneregler
  • Regning med parenteser
  • Ligninger
  • Variabelsammenhænge
  • Lineære funktioner
  • Eksponentielle funktioner
  • Potensielle funktioner

Efter Jul benytter vi regneprogrammet Maple til at tegne grafer, og til at finde sammenhænge i et talmateriale. Vi gennemfører i alt 3 projektforløb inden for de ovennævnte emner det første år.

Tilbage til Fagene på MG