MU Musik

Musik

Et almendannende kunstnerisk fag, som giver kompetencer i at arbejde logisk, analytisk og kreativt. Gennem analyser af musik og musikrelaterede forhold og ved at arbejde med musikalske parametre, musiklære, hørelære og musikteori opnår man større musikalsk kunnen og bevidsthed.

I undervisningen inddrager vi de historiske, samfundsmæssige og kulturelle perspektiver og får dermed en øget omverdensforståelse. Ved også at udøve musik gennem både sang og sammenspil tilegner man sig musikalske færdigheder, almendannelse og studiekompetencer.

Tilbage til Fagene på MG