Old – Oldtidskundskab

“Oldtidskundskab er et kulturfag, der omhandler antikken som grundlag for europæisk kultur.

Faget beskæftiger sig med tekster og billeder fra primært den græske og i mindre omfang den romerske oldtid i perioden ca 500 f.v.t. til 400 e.v.t., hvori værdier, begreber og formsprog, der blev normgivende for europæisk kultur, kommer til udtryk.

Man skal i oldtidskundskab arbejde med 5 søjler. De tre søjler er nogenlunde faste, nemlig en epossøjle, hvor der skal læses Homer, en filosofisøjle, hvor der læses Platon, og en kunstsøjle, hvor kunst og arkitektur fra oldtidens verden analyseres og perspektiveres.

Der er derudover to tekstsøjler med valgfrit tema, som eksempelvis kunne være:

  • Demokrati
  • Drama
  • Historieskrivning
  • Religion og mytologi

Oldtidskundskab ligger i 2. eller 3. g.”

Tilbage til Fagene på MG