TY Tysk

I tyskundervisningen vil vi hjælpe dig til at udvikle dine færdigheder i at tale, skrive, læse og forstå det tyske sprog. Vi kan udbyde tysk på begynderniveau og på fortsætterniveau.

Det er vigtigt og relevant at kunne begå sig på tysk, som er modersmål for ca. 80 millioner mennesker i Europa. Tysk er et vigtigt sprog i Danmarks samhandel med Tyskland, som er Europas største og økonomisk førende land. Tyskland er et land med en rig kultur både i litteratur, musik, kunst, filosofi, religion og meget mere. Tysk har derudover en stærk naturvidenskabelig tradition.

Faget tysk rummer mere end de kommunikative og praktisk anvendelige aspekter – tyskfaget styrker også din bevidsthed om sprogets struktur og grammatik generelt. Det kan du drage nytte af i de øvrige sprogfag eller når du senere i livet arbejder med at lære flere sprog. Sprogindlæring kan åbne mange døre til den globaliserede verden.

På Maribo har vi tysk på B-niveau – det vil sige, at du som elev har tysk i 1g og 2g.

I 3g kan du vælge tysk på A-niveau. Her bygges der videre på de sproglige færdigheder og den viden, som du har opnået i 1g og 2g. Her fokuserer vi mere på skriftlig tysk, hvor vi i 1g og 2g lagde vægten på talt tysk.

I den daglige tyskundervisning på Maribo Gymnasium benytter vi os af kommunikative øvelser, ordquizzer, tekstlæsning, audiovisuelle forløb og meget mere.

Nedenfor kan du finde links til lærerplanerne for tysk i gymnasiet.

Link til læreplan for tysk fortsætter på B-niveau: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507#Bil55

Link til læreplan for tysk fortsætter på A-niveau: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507#Bil54

Link til læreplan for tysk begynder på A-niveau:

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=152507#Bil53

Lübecktur

På Maribo Gymnasium er det en tradition, at alle 1g tyskholdene tager på en heldagstur til Lübeck i november måned. Det er en rigtig hyggelig, lærerig og god tradition, da man som elev får både et fagligt udbytte og et socialt udbytte ud af turen. Der er på turen til Lübeck mulighed for at anvende det tyske sprog på en helt anden måde end i hverdagen hjemme.

I Lübeck kan vi blandt andet besøge byens vartegn Holsten Tor, Marie Kirken, Café Niederegger og meget mere. Freja Rosenvold Hoffmann og Christina Reenberg Fonnesbæk, som har været med på turen er einige om, at turen var ”super geil”!

Tysklærere

Maribo Gymnasium har vi tre tysklærere, som hver især yder deres individuelt bedste for at fremme forståelse og vække interesse for tysk. Lærerne er

Se underviserne her.

Bis bald am Maribo Gymnasium!

Tilbage til Fagene på MG