Gymnasieelever bygger bro til Tyskland

Indlæg fra d. 6. januar 2015


Gymnasieelever bygger bro til Tyskland i et samarbejde mellem samfundsfag og matematik

Maribo Gymnasiums Femern-klasse tager til Burg fredag d. 9/1 2015. Her skal klassen indsamle data i forbindelse med en spørgeskemaundersøgelse, hvor de ønsker at finde ud af, om der er forskel på forventninger og holdninger til Femern-forbindelsen hos danskere og tyskere.
Turen er et samarbejde mellem matematik og samfundsfag, så eleverne skal både se på politiske og sociologiske forhold, samt lave beregninger.

Femern-klassen har studieretningen samfundsfag, matematik og naturgeografi og vil de næste 2½ år beskæftige sig forskellige temaer omkring Femern-forbindelsen. De har tidligere lavet et læringsspil, hvor de skulle påtage sig forskellige aktørers rolle og forhandle Femern-forbindelsens økonomi.

/ Skrevet af matematiklærer Stig Henriksen og samfundsfagslærer Trine Søndergaard Paludan

Tilbage