“Mig & min SMARTE telefon”

Indlæg fra d. 4. marts 2015


Fællestime på Maribo Gymnasium om mobilforbrug fik smilet frem hos de unge

Maribo Gymnasiums Fællesudvalg bestående af elever, lærere og rektor havde onsdag d. 4. marts 2015 inviteret Videnskabsjournalisten Søren Hebsgaard til at holde foredraget ”Mig & min SMARTE telefon” i en fællestime omhandlende sammenhængen mellem højt mobilforbrug og oplevelsen af stress og koncentrationsbesvær. Eleverne på gymnasiet havde inden fællestimen besvaret et spørgeskema om deres eget forbrug, da foredraget tog udgangspunkt i netop det. Så de oplevede et nærværende og personligt oplæg, der både fik smilet frem hos de unge og fik dem til fremadrettet at tænke over deres mobilforbrug. Der blev også plads til diskussion og til elevernes bidrag.

Rune Fabricius fra 2c fortæller, at Søren Hebsgaards oplæg var humoristisk og meget interessant. Med oplægget fik vi nærmest sat et spejl op foran os i forhold til vores brug af mobiler, selvom jeg selv synes, at jeg er god til at styre min brug af mobilen. Mobilen kan bruges til mange gode ting – også til faglige ting. Foredraget på gymnasiet var tempofyldt, underholdende og tankevækkende – og der blev blandt andet grebet fat i den digitale udfordring, som der er: ”Hvordan vælger vi, hvad vi skal, når vi pludselig kan alting på vores telefoner – hele tiden?” spurgte Videnskabsjournalisten Søren Hebsgaard de unge. For teknologien er jo banebrydende – men der er jo muligheder for også at begrænse teknologien lidt. Og det kan vi jo så alle tænke over i disse tider, hvor vi er ”på” mere end nogensinde.

NB: Interesserede kan læse mere om foredraget her: http://minsmartetelefon.dk/

Tilbage