Retningslinjer ift. COVID-19 på Maribo Gymnasium

Formålet med retningslinjerne er at begrænse spredning af smitte med COVID-19. Elever og ansatte på Maribo Gymnasium forventes at efterleve skolens retningslinjer.

Test

 • Der er krav om test inden for de seneste 72 timer, dog højest to gange om ugen. De 72 timer er regnet fra det tidspunkt, hvor testen blev taget. Testkravet er en forudsætning for fremmøde.
 • Manglende fremvisning af negativ test medfører hjemsendelse og ulovligt fravær.
 • Ifølge Statens Serum Institut er et coronapas bevis på, at man opfylder en af følgende tre betingelser:
 1. At man enten er vaccineret 1. gang for mere end 14 dage siden eller færdigvaccineret for COVID-19.
 2. At man har været smittet med COVID-19 inden for de seneste 240 dage (8 måneder).
 3. At man er testet negativ for COVID-19 inden for de seneste 72 timer.
 • Man fritages fra kravet om test, hvis:
 1. Man har haft COVID-19 og kan fremvise et positivt testsvar, som er mindst 14 dage og højst 8 måneder gammelt.
 2. Man er påbegyndt vaccinationsforløb mod COVID-19 og kan fremvise dokumentation for, at der er gået mindst 14 dage efter første stik/dosis.
 3. Man kan fremvise dokumentation for et gennemført vaccinationsforløb mod COVID-19.

Sygdom

 • Ved mistanke om smitte og ved symptomer på sygdom, også milde symptomer som forkølelse, skal man blive hjemme.
 • Hvis man bor i husstand med en person med påvist COVID-19, må man ikke komme i skole.
 • Bliver man påvist smittet med COVID-19, eller bliver der påvist smitte med COVID-19 i ens husstand, så skal man i alle tilfælde informere rektor.
 • Eleverne og medarbejdere må tidligst vende tilbage 2 uger efter, at de blev testet positive, fordi de først herefter kan blive undtaget for krav om test.

Opsporing

 • Elever og medarbejdere, som jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer er særligt udsatte for at blive alvorligt syge, skal orientere rektor/vicerektor herom.
 • I tilfælde af smitte er ledelsen behjælpelig med at opspore nære kontakter.
 • Skolen anbefaler, at elever og medarbejdere at downloade appen Smitte|stop.

Afstand mellem hinanden

 • I klasselokalerne skal elever sidde med mest mulig spredning. Ved tavleundervisning skal lærerne holde minimum 2 meters afstand til de forreste elever.
 • På alle fællesområder skal holdes en afstand på mindst 2 meter.
 • På gangarealer skal der også holdes afstand og udvises hensyntagen.
 • Afstandskravet på 2 meter gælder så vidt muligt også på kontorer og på lærerværelset.

Håndhygiejne

 • Der skal være god håndhygiejne (håndvask eller hånddesinfektion) ved ankomst til skolen, i pauser, mellem forskellige opgaver og aktiviteter og før spisning.
 • Ansatte skal vaske/afspritte hænder, hvis de går fra undervisning af én klasse til en anden.
 • Håndvask og hånddesinfektion er ligeværdige.
 • Elever og medarbejdere skal undgå berøring i eget ansigt.
 • Der må ikke deles udstyr/ting samt mad og drikke mv. med andre.

Mundbind

 • Alle kan vælge frivilligt at bære mundbind/visir på skolen.

Rengøring

 • Tastatur og mus ved computer rengøres dagligt med engangsklude tilsat rengøringsmiddel. Der skal vaskes/afsprittes hænder før og efter brug af mus og tastatur.
 • Rengøring af borde og kontaktpunkter (fx vandhaner, toiletknapper, toiletsæder, dørhåndtag, bordoverflader, køleskabslåge/håndtag, gelændere, armlæn, lyskontakter m.v.) sker mindst en gang dagligt eller efter behov.
 • Som en ekstra foranstaltning opfordres elever til at afspritte eget bord og stol ved ankomst til et nyt lokale. Lærerne afspritter computer og mus, når de ankommer til og forlader et lokale.
 • Alle klasser har faste toiletter på skolen. Alle toiletter rengøres mindst to gange dagligt.

Mad og drikke

 • Der kan købes mad i kantinen. Ved køb i kantinen anvendes Visa/Dankort eller MobilePay.
 • Der må ikke deles mad og drikke mellem hinanden.
 • Elever opfordres til at medbringe egen drikkedunk. Det er tilladt at tappe vand ved vandautomaterne, men anvisningen ved automaterne skal følges. Der skal afsprittes før brug.

Undervisning

 • Alle klasser/hold vil videst muligt have faste undervisningslokaler.
 • Elevernes mobiltelefoner skal være slukket i undervisningen, hvor de skal opbevares i tasken.
 • Borde og stole i studieområder anvendt i undervisningen, fx ved gruppearbejde, skal sprittes af efter brug af eleverne. Kravet om afspritning gælder ikke for polstrede møbler. Benyttes studieområder i tilknytning til undervisningen, skal der udvises opmærksomhed på afstand.
 • Der gælder særlige retningslinjer for undervisning i de kreative fag, i de naturvidenskabelige fag og i idræt.

Rektor Michael Levy Bruus, 15. marts 2021, revideret den 21. april 2021, revideret 14. juni 2021