Retningslinjer ift. COVID-19 på Maribo Gymnasium

Formålet med retningslinjerne er at begrænse spredning af smitte med COVID-19. Elever og ansatte på Maribo Gymnasium forventes at efterleve skolens retningslinjer, der er gældende fra 17. september 2021.

Sygdom

 • Ved mistanke om smitte og ved symptomer på sygdom skal man blive hjemme.
 • Bliver man påvist smittet med COVID-19, så skal man i alle tilfælde informere rektor.

Opsporing

 • Elever og medarbejdere, som jf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer er særligt udsatte for at blive alvorligt syge, skal orientere rektor/vicerektor herom.
 • I tilfælde af smitte kan ledelsen være behjælpelig med at opspore nære kontakter.
 • Skolen anbefaler, at elever og medarbejdere at downloade appen Smitte|stop.

Undervisning

 • Elever, der er hjemme med corona-smitte, kan følge undervisningen virtuelt. For alle andre gælder de almindelige fraværsregler.

 Test

 • Skolen tilbyder ikke superviseret selvtest.

Afstand mellem hinanden

 • Der gælder ikke særlige afstandskrav på skolen, men eleverne opfordres til at holde bedst mulig afstand. Undgå håndtryk, kys og kram.

Håndhygiejne

 • Der skal være god håndhygiejne (håndvask eller hånddesinfektion) ved ankomst til skolen, i pauser, mellem forskellige opgaver og aktiviteter og før spisning.
 • Ansatte skal vaske/afspritte hænder, hvis de går fra undervisning af én klasse til en anden.
 • Håndvask og hånddesinfektion er ligeværdige.

 Rengøring

 • Elever opfordres til at afspritte eget bord og stol ved ankomst til et nyt lokale. Lærerne afspritter computer og mus, når de ankommer til og forlader et lokale. Der vil være håndsprit og klude i alle lokaler samt i kantinen.

 Mundbind

 • Alle kan vælge frivilligt at bære mundbind/visir på skolen. Kontakt skolens kontor herom.

 Spisning

 • Spisning foregår i kantinen eller udendørs. Undgå deling af mad og drikkevarer.
 • Skolens vandautomater må benyttes, men anvisningerne skal følges.

Rektor Michael Levy Bruus, 17. september 2021