Projekt Frivillig

Projekt Frivillig er et tværministerielt samarbejde mellem Kulturministeriet, Ministeriet for Børn og Undervisning og Social- og Integrationsministeriet, som gør det muligt for alle elever på ungdomsuddannelserne at indgå i et forløb med frivilligt arbejde. Forløbet skal vare minimum 20 timer og foregå uden for skoletiden.

Formålet med Projekt Frivillig er at øge dit kendskab til frivilligt arbejde og fremme en frivillighedskultur, hvor det er naturligt, at unge udover arbejde og uddannelse tager aktivt del i det danske samfund. Derudover giver initiativet mulighed for at afprøve egne personlige og faglige kompetencer i praksis. Ligeledes styrkes din dannelsesproces og deltagelse giver ny viden og kompetencer, som kan bruges både i og uden for undervisningslokalerne.

Kontaktperson på Maribo Gymnasium er uddannelsesleder Thomas Jørgensen (TJ). Du kan læse mere om Projekt Frivillig på: http://www.projektfrivillig.dk