Introfest
Introfest
Intro balkandans
Studenter stx og hf 2020
Hestevognskørsel 2020
Introarrangment
Studenter 2020

På Maribo Gymnasium er vi nu klar til at gennemføre selvpodningen med skolens elever. Vi glæder os til at få iværksat ordningen under supervision af uddannet personale.

Kalender