Besøg af Dansk Røde Kort

MG har i dag fællestime med besøg af generalsekretæren for Røde Kors, Anders Ladekarl, som holder oplæg om Røde Kors’ hjælpearbejde i Danmark og ude i verden, med personlige anekdoter fra verdens brændpunkter.

Kalender