Fællestime med besøg af Martin Lidegaard.

MG har i dag i fællestimen haft besøg af Martin Lidegaard, som gerne ville diskutere dannelse og uddannelse på landets mindre gymnasier, og som netop har skrevet en bog om vores forpligtelse over for de unge generationer. Martin Lidegaard kom for at tale med os om de udfordringer, vi som gymnasium står over for på Lolland.
Efter fællestimen gav en mindre gruppe elever, lærere og ledelse input til det videre arbejde for de unge generationer og uddannelse.

Sammensæt din egen Studieretning eller Fagpakke. Klik på den blå knap for HF og den røde knap for STX.


Kalender