Optagelse

Ansøgningsfrist er 1. marts på optagelse.dk

Tilmelding til stx foregår via www.optagelse.dk – gå ind under Maribo Gymnasium og vælg stx.

Klik her for at læse mere om stx-studieretninger herunder Global Studies.

Tilmelding til hf foregår via www.optagelse.dk – gå ind under Maribo Gymnasium og vælg hf.

Klik her for at læse mere om hf-fagpakker.

Tilmelding til GYM10 foregår via www.optagelse.dk – gå ind under Maribo Skole og vælg GYM10 inde under 10. klasse.

Når du udfylder din ansøgning til stx, skal du huske følgende:

 • at vælge et 2. fremmedsprog: Du skal vælge mellem tysk B, spansk A eller fransk A.
 • at vælge et kunstnerisk fag: Du skal vælge mellem billedkunst, drama eller musik.

Når du udfylder din ansøgning til hf, skal du huske følgende:

 • at vælge et kunstnerisk fag: Du skal vælge mellem idræt og musik.

For elever, der søger direkte i forlængelse af 9. klasse eller 10.klasse

 • Din skole vurderer, om du er uddannelsesparat.
 • Du sender tilmeldingen elektronisk til os via optagelse.dk senest d. 1.marts.
 • Du får svar på, om der er reserveret plads sidst i maj måned.
 • Du får endeligt svar om optagelse før sommerferien, hvis du bekræfter dine resultater til eksamen.

Læs mere om hvordan du søger om optagelse her

Læs mere om vurdering af uddannelsesparathed her

Læs om adgangskrav fra 9. klasse til gymnasial uddannelse her

Se tidslinjen her

Adgangskrav til stx

Du kan blive optaget på den 3-årige uddannelse til almen studentereksamen (stx) direkte efter 9. eller 10. klasse, hvis du opfylder forudsætningerne for adgang.

For at have retskrav på optagelse  til den 3-årige uddannelser til almen studentereksamen (stx) skal du:

 • have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse
 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 5,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse i folkeskolen eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed
 • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • have bekræftet det faglige niveau (5,0) fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen.
  Har du ikke bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen har du dog krav på optagelse, hvis dit karaktergennemsnit fra de lovbundne prøver er på mindst 3,0.
  Har du mindst 2,0 men under 3,0 og gennemfører en vejledningssamtale med gymnasiets leder, har du også krav på optagelse.

Søger du i direkte forlængelse af 10. klasse gælder desuden, at du:

 • i 10. klasse skal have modtaget undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt enten 9.- eller 10.-klasseprøver i disse fag.

Adgangskrav til hf

Du kan blive optaget på den 2-årige uddannelse til hf-eksamen direkte efter 9. eller 10. klasse, hvis du opfylder adgangsforudsætningerne.

For at have retskrav på optagelse til den 2-årige uddannelse til hf-eksamen skal du:

 • have søgt rettidigt i direkte forlængelse af 9. eller 10. klasse
 • være vurderet uddannelsesparat med mindst 4,0 i gennemsnit af alle afsluttende standpunktskarakterer
 • have modtaget prøveforberedende undervisning i 2. fremmedsprog i 5.-9. klasse eller prøveforberedende undervisning, der står mål hermed.

For elever, som søger  i direkte forlængelse af 9. klasse, gælder særligt at eleven skal:

 • have aflagt folkeskolens obligatoriske prøver efter 9. klasse i henhold til folkeskolelovens regler
 • have bestået folkeskolens afgangseksamen
 • have bekræftet det faglige niveau fra uddannelsesparathedsvurderingen ved de lovbundne prøver fra folkeskolens afgangseksamen, dvs. have opnået 4 i gennemsnit af de lovbundne prøver.

For elever som søger i direkte forlængelse af 10. klasse, gælder særligt ud over de grundlæggende adgangsforudsætninger, at eleven skal:

 • have aflagt folkeskolens 9.-klasseprøve i 2. fremmedsprog efter 9. klasse, hvis prøven er blevet udtrukket, eller 10.-klasseprøve i 2. fremmedsprog efter 10. klasse
 • i 10. klasse have fået undervisning i dansk, engelsk og matematik og aflagt 10.-klasseprøver i alle tre fag, både mundtligt og skriftligt
 • have aflagt folkeskolens fælles 9.-klasseprøve i fysik/kemi, biologi og geografi efter 9. klasse eller 10.-klasseprøven i fysik/kemi i 10. klasse
 • have opnået mindst 2,0 i både dansk og matematik i 10.-klasseprøverne.

Adgangskrav

Læs om adgangskrav til stx og hf hvis du kommer fra 9. og 10. klasse her.

Optagelsesprøve

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet fastsætter hvert år tidspunktet for afholdelse af optagelsesprøverne. Der vil hvert år blive afholdt to optagelsesprøver og en sygeprøve. Optagelsesprøverne er centralt stillede prøver, der udarbejdes af styrelsen og bedømmes af censorer, der er beskikket af styrelsen.

Læs mere på UGs hjemmeside (åbnes i nyt vindue)

FAQ. Se ofte stillede spørgsmål her