Om Maribo Gymnasium

Vi er et ungt, levende gymnasium med stolte traditioner om demokrati, rummelighed samt en omgangsform, der er præget af venlighed og respekt.

Maribo Gymnasium tilbyder STX i forskellige studieretningsforløb inden for naturvidenskabelige, sproglige, sundhedsvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og kreative områder. Endvidere udbyder MG hf i et samarbejde med Nakskov Gymnasium og hf samt GYM10 i samarbejde med Maribo Skole, Borgerskoleafdelingen.

Efter skoletid kan elever deltage i frivillig sport, billedkunst, forfatterværksted eller musik.

I 2012 kunne Maribo Gymnasium fejre sit 75 års jubilæum med fornemt besøg fra både Børne- og Undervisningsministeren, Borgmesteren og tidligere rektorer.

MG har i dag cirka 280 elever fordelt på 13 klasser.

Vi tilbyder flere studieretninger og fagpakker inden for naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige, humanistiske og kreative fag. Læs mere inde under ”Studieretninger og hf”.

Gymnasiets bygninger er tidssvarende, velholdte og velegnet til moderne undervisning.