Maribo Gymnasiums mission, vision og strategi (1/1 2022-30/3 2026)

Mission

Maribo Gymnasium skal levere målrettet undervisning på et højt fagligt niveau, fremme unges læring i hjertet af Lolland og bidrage til udviklingen af livsduelige mennesker.

Vision

Maribo Gymnasium vil være et godt sted at lære og at være.

Strategi

Maribo Gymnasium skal gennem arbejdet med sin kerneopgave understøtte udviklingen af

  • Elevernes medborgerskab som en del af aktive og ansvarlige fællesskaber
  • Elevernes viden om og handlekompetence i forhold til den grønne omstilling
  • Elevernes internationale udsyn med lokalt afsæt
  • Medarbejdernes aktive deltagelse i professionelle læringsfællesskaber på skolen

Værdigrundlag

Maribo Gymnasiums værdigrundlag hviler i det daglige på følgende værdier:

  • Vær nysgerrig og hav lyst til at lære
  • Dygtiggørelse af alle
  • Forstå din egen og andres verden
  • Respekt for hinanden
  • Fællesskab
  • Levende skole i hjertet af Lolland

Nysgerrighed og lysten til at lære

På Maribo Gymnasium er vi nysgerrige og motiverede for at lære. Vi mener, at vores elever opnår den største faglighed ved at blive udfordret. Det sker både i den daglige undervisning og ved projektarbejde, der tilrettelægges med individuelt tilpasset progression og krav til selvstændighed. Vi lægger vægt på, at elever og ansatte får mulighed for at tænke ud af boksen og for at skabe noget i et engagerende læringsmiljø med plads til medindflydelse og konstruktiv dialog.

Dygtiggørelse af alle

Vi mener, at mødet mellem elever og lærere skal være gensidigt berigende. Undervisningen bygger på en fælles forpligtelse, som skal give den enkelte lyst til at yde sit bedste samtidig med, at der gives plads til andre. For skolen er det vigtigt, at alle elever og ansatte bliver udfordrede med henblik på at finde den enkeltes og helhedens potentiale, fordi vi tror på, at vi kan løfte hinanden.

Forståelse for din egen og andres verden

Vi mener, at elever og ansatte ved Maribo Gymnasium skal kunne se sig selv som en del af skolen og være bevidste om deres rolle som en del af helheden. Som skole og arbejdsplads vil vi bidrage til at udvikle mennesker, som både skal opnå større selvindsigt samt åbenhed og accept over for verdens forskellig-heder. Vi ønsker at bibringe eleverne en dannelse, der rækker ud over forståelsen af deres egen verden.

Respekt for hinanden

Vi mener, at det er vigtigt, at eleverne tør være åbne, tage chancer og udfordre sig selv. Det forudsætter et trygt læringsmiljø præget af tillid og empati, hvor man også kan have ambitioner og fejre sine successer. Vi lægger vægt på, at der er en ordentlig og respektfuld tone i en hverdag med plads til mangfoldighed, hvor alle har et medansvar for at skabe en god skole.

Fællesskab

Vi mener, at tætte og nære relationer skaber en bedre skole. Som skole er vi meget bevidste om at danne og uddanne unge i et traditionsbevarende, kulturbærende og inkluderende ungdomsmiljø båret af stærkt fællesskab. Vi lægger vægt på, at eleverne inddrages i beslutningsprocesser og medvirker til planlægning og gennemførelse af arrangementer.

Levende skole i hjertet af Lolland

Vi mener, at skolen også skal være et samlingssted for kulturelle og sociale aktiviteter for hele Lolland. Vi er en åben skole i samfundet, som ønsker at inddrage Lollands puls i undervisningen, og som gerne vil summe af liv efter skoletid. I hjertet af Lolland ønsker Maribo Gymnasium at være meget mere end blot en skole!

Se Maribo Gymnasiums strategiplan her