Projekter

Undervejs i gymnasietiden vil der være et antal tværfaglige projekter og time-pulje forløb. Nærmere information ved teamlæreren i den enkelte klasse.