Samarbejde om talentforløb for sportstalenter

Der er indgået et lokalt samarbejde mellem Maribo Gymnasium, Maribo Kajakklub og Team Sydhavsøerne – der er tale om et enestående samarbejde om talentforløb til udvikling af unge lokale sportstalenters potentiale.

Samarbejdsaftalens formål er at medvirke til at give unge sportstalenter bedre muligheder for at dygtiggøre sig sportsligt såvel som uddannelsesmæssigt. Et særligt tilrettelagt talentforløb sikrer bedre rammebetingelser og en tæt kontakt mellem klub og skole, hvilket bidrager til at udvikle det unge talents sportslige og læringsmæssige potentiale.

Målgruppen for samarbejdsaftalen er lokale sportstalenter, som ønsker at tage en treårig almen studentereksamen (stx) eller en toårig hf-eksamen (hf) med mulighed for træning inden for den normale skoledag to gange om ugen. Stx eller hf tages på normeret tid på Maribo Gymnasium. Elever på en 4-årig Team Danmark-ordning kan ligeledes blive omfattet af ordningen i 1g.

Anne Wichmann, der repræsenterer Team Sydhavsøerne ser meget frem til dette samarbejde, og hun udtaler: ”Vi er glade for, at Maribo Gymnasium vil være med i denne aftale, så vi kan sikre vores unge talenter en struktureret hverdag, hvor der er plads til både elitehåndbold og uddannelse”.

Rektor på Maribo Gymnasium, Michael Levy Bruus, har store forventninger til samarbejdet. Vi ser frem til, at vi som skole i et givtigt samarbejde med Maribo Kajakklub og Team Sydhavsøerne kan hjælpe eleverne i deres hverdag og at udvikle deres talenter – både fagligt og sportsligt.

Alle er også velkomne til at kontakte Maribo Gymnasium på tlf. 5479 0479 for at høre nærmere.