Videregående uddannelse

Som udgangspunkt anbefaler vi vores elever at vælge studieretning efter interesse. Efter studentereksamen er det muligt at supplere med gymnasiale supplerings kurser (GSK), hvis den ønskede videregående uddannelse kræver et fag på et højere niveau end i studieretningen.

Adgangskrav til videregående uddannelse

Vil du vide mere om adgangskrav til videregående uddannelser, kan du kontakte Studievalg Danmark. Vores kontaktperson er vejleder Ove Bech Nielsen, som har træffetid på gymnasiet om onsdagen. Du kan også kontakte Ove på mail obn@studievalg.dk eller på mobil 33 33 20 77. Se også hjemmesiden www.studievalg.dk

Du kan yderligere hente informationer om adgangskrav på www.ug.dk/adgangskortet

Erhvervsjura på CBS

”Jeg har haft tre fantastiske og lærerige år på MG, som har givet mig en faglig og social ballast jeg ikke kunne forestille mig at være foruden. Disse egenskaber bruger jeg dagligt på mit nuværende studium erhvervsjura på CBS. Jeg har under studiet læst i USA, hvor især diversiteten på MG har været til stor gavn for mig.”

 Student fra MG, Tobias Dinesen

Medicin på SDU

”Jeg studerer i dag medicin på SDU og overvejer at blive enten børnelæge eller arbejde med ortopædkirurgi. Jeg har gået på studieretningen Matematik A, Fysik B og Kemi B på MG, og jeg er rigtig glad for at have taget en STX, fordi der blandt andet også arbejdes med narrativ medicin på universitetet.

Student fra MG, Nikolaj Oldin

Arkitektur og Design på AAU

”Med en studentereksamen fra MG læser jeg i dag Arkitektur og Design på Aalborg Universitet. Jeg sætter stor pris på alt det jeg har lært gennem mine tre år på MG. I fremtiden ønsker jeg mig en karriere inden for Urban Design”.

Student fra MG, Julie Kamper

Miljø- og fødevareøkonom på KU

”Med en STX-uddannelse fra MG er man absolut klædt på til et kommende studie. Jeg læser til Miljø- og fødevareøkonom på KU, hvor blandt andet kritisk tænkning, kohærente argumentationer og matematiske kompetencer er væsentlige. Alle tre kompetencer samt mange flere har jeg taget med mig fra MG. I fremtiden vil jeg muligvis arbejde i investeringsverdenen eller være forsker”.

Student fra MG, Jacob Scholle

Diplomingeniør på DTU

”På MG gik jeg på studieretningen Matematik A, Fysik B og Kemi B, og med en STX i baghånden læser jeg i dag til diplomingeniør i byggeri på DTU. Det er min drøm i fremtiden at vende tilbage til Lolland og arbejde med Femerntunnelen.”

 Student fra MG, Alberte Holm

Civilingeniør på DTU

”Jeg har læst studieretningen MA-Fy-Ke på MG og læser nu en kandidatgrad i Byggeteknologi på DTU med fokus på konstruktioner. Pt. er jeg i gang med et udvekslingsophold på University of Texas at Austin, inden jeg færdiggør min uddannelse. Jeg synes min studieretning på MG gav mig et godt fundament for at kunne vælge de fleste uddannelser, og jeg satte specielt pris på, at jeg ikke skulle læse nogen fag op, da studieretningen havde de nødvendige adgangskrav til at læse til Civilingeniør. Ved siden af mit studie arbejder jeg for en rådgivende ingeniørvirksomhed, hvor jeg ser frem til at starte fuldtid efter endt uddannelse. Som rådgivende ingeniør får man muligheden for en god blanding af at arbejde hjemme på kontoret og også være ude på byggepladserne, hvor man kan se konstruktionerne blive skabt. ”

Student fra MG, Louise Hansen

Life Science og Teknologi på DTU

“Jeg har gået på den sproglige studieretning EN-TY-Sa på Maribo Gymnasium, og udover det faglige så har jeg lært mig selv bedre at kende som person, da jeg gik på gymnasiet. Det har jeg været glad for. I dag læser jeg Life Science og Teknologi på DTU, og det er super spændende. Derudover underviser jeg lidt ved siden af mit studium. Det gode ved STX er efter min mening, at den åbner mange døre.”

Student fra MG, Iben Korbø Rasmussen