Nøgletal

  1. Karakterer
  2. Fuldførelsesprocent og gennemsnitlig fuldførelsestid
  3. Overgang til uddannelse 27 mdr. efter fuldført STX

Fravær

Samlet fravær for skoleåret 2017-18: 10,7%

Samlet skriftligt fravær i skoleåret 2017-18: 7,9%

Måltal for skoleåret 2018-19:                9,5%

Overgang til uddannelse 27 mdr. efter fuldført Stx

Overgang til uddannelse fra Maribo Gymnasium

Antal af 1.prioritetsansøgere i KOT-2013 fra Maribo Gymnasium

Optagne på videregående uddannelse 2013 fra Maribo Gymnasium

Bemærk: Antal mindre end 4 personer er markeret som en * i tabellerne af hensyn til anonymiteten