2g og 1hf – studietur

Studieture tilbydes på Maribo Gymnasium til eleverne i 2g og 1hf som et 5 dages samlet forløb til et land i Europa.  Studieturen rummer både en afvikling af (dele af) et fagligt forløb og tilbud om aktiviteter ifølge bekendtgørelsens § 89 om fællestimer og øvrige tværgående uddannelsesaktiviteter.

 

Der rejser normalt to lærere med én klasse. I blandede studieretninger kan der i særlige tilfælde gives tilladelse til, at 3 lærere rejser med samme klasse.

Så snart studieturen er godkendt, sikrer lærerne sig på en blanket forældrenes tilladelse til, at eleven må tage på studietur på de betingelser, som er beskrevet i turens foreløbige program og i skolens ordensregler og regler om ex indtagelse af alkohol. Blanketten indeholder plads til oplysninger om elevens helbred mm. Disse oplysninger gives af forældremyndighedens indehaver i form af en tro-og-love erklæring.

Forældrene bedes samtidig på blanketten tilkendegive, om de ønsker, at der afholdes et forældremøde, hvor studieturen kan diskuteres yderligere. Hvis mindst halvdelen af familierne ønsker det, skal et sådant møde afholdes. Ellers vurderer lærerne, om der er grundlag for at afholde et forældremøde.

Maribo Gymnasium tegner en fælles rejseforsikring for hele klassen, der som minimum dækker elevens hjemtransport i tilfælde af sygdom på studieturen. Forældrene/eleven har selv ansvar for at tegne en afbestillingsforsikring.

Sammen med blanketten afleverer eleven en kopi af sit pas, som skal være gyldigt endnu mindst seks måneder til udløbsdato, samt en kopi af sit EU-sygesikringskort (Det blå sygesikringskort).