Støtteforening

Maribo Gymnasiums Støtteforening blev oprettet i 1987 i forbindelse med gymnasiets 50-års jubilæum. Foreningens formål er at yde støtte til studieture og ekskursioner til elever, for hvem det er umuligt at skaffe alle pengene til en rejse. Alle elever skal deltage i en studietur, fordi den indgår i pensum. Det betyder, at hvis en enkelt elev ikke kan deltage, må alle principielt set blive hjemme. Derfor kommer det alle til gode, at enkelte får hjælp fra Støtteforeningen.

Foreningens bestyrelse:

Formand: Brian Pejter (tidligere elev)
Næstformand: Dren Meri (tidligere elev)
Forældrerepræsentant: Tina Larsen
Forældrerepræsentant: Evy Andreasen
Lærerrepræsentant: Nicolaj Wikkelsø
Sekretær: Michael Levy Bruus (rektor)