Julie Strate valgte stx på Maribo Gymnasium. Læs her, hvorfor hun valgte stx.

Samfundsvidenskabelige studieretninger

Samfundsfag, engelsk (SA, EN)

Samfundsfag, matematik (SA, MA)

Musiske studieretning

Musik, engelsk (MU, EN)

Naturvidenskabelig studieretning

Matematik, fysik, kemi (MA, Fy, Ke)

Sundhedsvidenskabelige studieretninger

Biologi, kemi (BI, Ke)

Biologi, kemi, idræt (BI, Ke, Id)

Sproglige studieretninger

Engelsk, spansk, tysk (EN, SP, Ty)

Engelsk, tysk, samfundsfag (EN, TY, Sa)

Alle studieretningerne giver direkte adgang til korte og mellemlange uddannelser såsom lærer, pædagog, sygeplejerske, fysioterapeut, socialrådgiver og journalist. Derudover giver de også direkte adgang til de lange humanistiske og kunstneriske universitetsuddannelser. De enkelte studieretninger med mulige valgfag giver direkte adgang til mange forskelligartede uddannelser.

SA, EN

Klik og se studieretningens fag.

Klik for at se beskrivelse af studieretningen

Denne studieretning kan give adgange til de fleste uddannelser undtagen visse naturvidenskabelige universitetsuddannelser. Klik og se, hvilke videregående uddannelser studieretningen giver adgang til på adgangskortet på ug.dk

SA, MA

Klik og se studieretningens fag.

Klik for at se beskrivelsen af studieretningen.

Denne studieretning kan give  adgang til de fleste uddannelser undtagen visse naturvidenskabelige universitetsuddannelser. Klik og se, hvilke videregående uddannelser studieretningen giver adgang til på adgangskortet på ug.dk

MU, EN

Klik og se studieretningens fag.

Klik for at se beskrivelsen af studieretningen.

Denne studieretning kan give adgang til de fleste uddannelser undtagen visse naturvidenskabelige universitetsuddannelser. Klik og se, hvilke videregående uddannelser studieretningen giver adgang til på adgangskortet på ug.dk

MA, Fy, Ke

Klik og se studieretningens fag.

Klik for at se beskrivelsen af studieretningen.

Denne studieretning kan give adgang til læge-, tandlæge- og dyrlægeuddannelser; derudover kan den give direkte adgang til visse ingeniøruddannelser og naturvidenskabelige universitetsuddannelser. Klik og se, hvilke videregående uddannelser studieretningen giver adgang til på adgangskortet på ug.dk

BI, Ke

Klik og se studieretningens fag.

Klik for at beskrivelsen af studieretningen.

Denne studieretning kan give adgang til biologi universitetsniveau, hvis man har taget højde for valg af valgfag. Klik og se, hvilke videregående uddannelser studieretningen giver adgang til på adgangskortet på ug.dk

BI, Ke, Id

Klik og se studieretningens fag.

Denne studieretning kan give adgang til biologi universitetsniveau, hvis man har taget højde for valg af valgfag. Klik og se, hvilke videregående uddannelser studieretningen giver adgang til på adgangskortet på ug.dk

EN, SP, Ty

Klik og se studieretningens fag.

Klik for at se beskrivelsen af studieretningen.

Denne studieretning kan give adgang til sproguddannelser på universitetsniveau. Klik og se, hvilke videregående uddannelser studieretningen giver adgang til på adgangskortet på ug.dk

EN, TY, Sa

Klik og se studieretningens fag.

Klik for at se beskrivelsen af studieretningen.

Denne studieretning kan give adgang til sproguddannelser på universitetsniveau. Klik og se, hvilke videregående uddannelser studieretningen giver adgang til på adgangskortet på ug.dk

Du kan hente yderligere informationer om adgangskrav til videregående uddannelser på www.ug.dk/adgangskortet

_________________________________________________________________________________________________