Vejledning på Maribo Gymnasium

Langt de fleste elever klarer sig rigtigt godt på egen hånd – men nogle gange oplever vi, at enkelte elever undervejs i gymnasietiden får brug for hjælp til enten studiemæssige eller personlige problemer. Derfor har vi på Maribo Gymnasium en række vejledere, der står klar til at hjælpe og vejlede.

Hver klasse har sin egen vejleder, som følger klassen fra 1g til 3g og 1hf til 2hf. Vejlederen kan hjælpe med at strukturere hverdagen, så det bliver nemmere at få læst alle lektier og skrevet sine opgaver. Hvis du har personlige problemer, vil vejlederne også gerne støtte og vejlede dig.

Eleven beslutter sammen med sin vejleder, hvilke problemer der ønskes hjælp til – og vejlederen afholder derefter samtaler med eleven i løbet af skoleåret og hjælper derigennem eleverne med at løse problemer. Samtalerne mellem vejleder og elev tager udgangspunkt i en tillid, og alle vejlederne har tavshedspligt.

Nogle elever bliver meget nervøse til eksamen og er bange for at gå til eksamen. Når vi nærmer os eksamenstiden, vil vejlederne afholde et kursus i eksamensangst. Her kan man lære om, hvordan man bedst overvinder eller lever med sin eksamensangst.

I år har vi tre vejledere. Din klasse får tildelt en af vejlederne, som du er velkommen til at kontakte.

Anne Mikkelsen MI

Kirsten Andresen KA

Anders Stav Hansen ASH

Vejledere