Valgfag

På Maribo Gymnasium er der en række valgfag, som du kan vælge. Det afhænger af din studieretning.

I får valgfagsorientering i timerne i de fag, I har i skemaet i 2g.  Der vil være valgfagsorientering i andre fag forinden.  Det foregår i seancer på 20 minutter efter plan.

Flest mulige elever får deres ønsker opfyldt.  Men et hold skal normalt være på mindst 10 for at blive oprettet, og der kan være skematekniske grunde, der kan gøre, at I ikke kan få et ønske opfyldt.

Derfor skal I angive et alternativ.

Vælg efter evner, fremtidsønsker og lyst.

I skal have haft faget på det underliggende niveau, dvs. C-niveau for at få B-niveau, B-niveau for at få A-niveau.

Hvor meget tid tager de enkelte fag?: Et A-niveau fag og et B-niveau fag er på 71 årlige moduler, 2,5-3 moduler hver uge. Et C-niveau fag er på 43 moduler 1½ moduler pr. uge.

A-niveau fag har skriftligt arbejde, 60-85 timer om året.  Matematik B har 60 timer, Naturvidenskabelige B-niveauer og idræt har 25 timer.  Der er skriftlig årskarakter og eksamen i alle A-niveaufag og Matematik B, skriftlig årskarakter i de naturvidenskabelige B-niveauer.  Alle fag udover idræt C, nv og ap har mundtlig eksamen med en ekstern censor.

Eksamen:  Man skal i almindelighed op i 9 mundtlige og/eller skriftlige eksamener inklusive studieretningsprojektet. (Med 4 A-niveauer).  Mindst 3 af disse er skriftlige og mindst 3 er mundtlige. Om muligt 4 skriftlige prøver.

Hvis man vælger et ekstra A-niveaufag, skal man også til en ekstra eksamen.

Med 5 A-niveauer skal man til 10 mundtlige og/eller skriftlige eksamener.   Eksamensgennemsnittet ganges med 1,03

Med 6 A-niveauer skal man til en ekstra eksamen yderligere. Eksamensgennemsnittet ganges med 1,06.

Særlige regler:
Hvis I ønsker 2 af fagene MA, FY og KE på A-niveau og har fransk eller spansk, kan I afslutte sprogfaget efter 2.g. I begge tilfælde skal I skrive det som kommentar i Lectio.

Øvrige regler:
Hvis I har spansk eller fransk, tæller det som det ene valg. (A-niveau), og samfundsfag på A-niveau kræver matematik på B-niveau.  Man skal have enten EN, MA, TY, FY, BI eller KE på A-niveau.

Valgfag på A-niveau: Biologi, engelsk, 2. fremmedsprog, matematik, fysik, kemi, musik eller samfundsfag. Du skal have faget på B-niveau først. Samfundsfag, biologi, kemi og fysik på A-niveau kræver tillige matematik på B-niveau.

Valgfag på B-niveau: Billedkunst, biologi, dramatik, fysik, naturgeografi, idræt, kemi, matematik, musik, psykologi og samfundsfag. Du skal have faget på C-niveau først.

Valgfag på C-niveau: Astronomi, billedkunst, biologi, datalogi, dramatik, erhvervsøkonomi, kemi, latin, musik, naturgeografi og psykologi

 

Se yderligere: Adgangskortet | UddannelsesGuiden (ug.dk)
Se studieretningsfolder ved at klikke her.

For nærmere information kontakt uddannelsesleder Thomas Jørgensen, TJ@maribo-gym.dk