Elevrådet

Elevrådet vælges af og blandt skolens elever og kan give udtalelser til rektor. Elevrådet udgør en del af demokratiet på Maribo Gymnasium.

Næstformand i elevrådet udtaler:

”Elevrådet er et råd bestående af engagerede elever, som repræsenterer deres klasser. Elevrådet debatterer aktivt de emner, som vedrører eleverne på Maribo Gymnasium. Elevrådet giver os elever indflydelse, og det er samtidig et fantastisk sted at lære andre elever at kende. Der er en rar atmosfære i Elevrådet, hvor vi alle kommer til orde.

I elevrådet har vi blandt andet været involveret i debatten om gymnasiets nye studie- og ordensregler. Her mærkede vi virkelig, at der blev sat fokus på vores ønsker, og det er fedt at se, hvor vigtig en stemme ledelsen og lærerne mener, at vi elever har.
Personligt er jeg glad for at være en del af Elevrådet, og jeg er med i Elevrådet, fordi jeg på samme tid har indflydelse på min hverdag og har det rigtig sjovt.”