Pædagogikum på Maribo Gymnasium

Alle lærere på Maribo Gymnasium har en kandidatgrad fra universitetet i deres undervisningsfag. Derudover gennemgår nye lærere på Maribo Gymnasium hurtigst muligt pædagogikum. Pædagogikumkandidaterne opnår færdigheder inden for praktisk og teoretisk pædagogik.

På Maribo Gymnasium har vi typisk 2-3 kandidater i pædagogikum samtidig, hvilket giver gode muligheder for at skabe et fællesskab omkring både det faglige og det sociale, ligesom kandidaterne typisk følges ad på de teoretiske kurser og kan bruge hinanden i arbejdet med teoretisk pædagogik og didaktik.

Alle vejledere deltager eller har deltaget i vejlederkursus. Kursusledere er uddannet kursusledere og har en Master i Gymnasiepædagogik.

Ved skoleårets begyndelse indkalder kursuslederne nye kandidater og vejledere til et indledende orienteringsmøde om praktikken, vejledningen og uddannelsens forløb.