Værdigrundlag

Maribo Gymnasium er kendetegnet ved elevers og ansattes medansvar for skolens fortsatte udvikling. Skolens størrelse giver grobund for et ungdomsmiljø, der er præget af overskuelighed og nærvær. Der er et tæt samarbejde mellem elever og lærere samt et stærkt sammenhold blandt eleverne på tværs af klasser og årgange. Maribo Gymnasium er en åben skole, som bygger på et godt og tillidsfuldt arbejdsklima for alle ansatte og for elever. Maribo Gymnasiums skolekultur anser vi som det bedste udgangspunkt for at skabe rammerne om en undervisning af høj faglig kvalitet, der til stadighed fremmer den enkelte elevs læring.

Maribo Gymnasiums mål om fortsat at uddanne og danne unge i hjertet af Lolland hviler på seks værdier:

  • Nysgerrighed og lysten til at lære
  • Dygtiggørelse af alle
  • Forståelse for din egen og andres verden
  • Respekt for hinanden
  • Fællesskab
  • Levende skole i hjertet af Lolland

 

Nysgerrighed og lysten til at lære

På Maribo Gymnasium er vi nysgerrige og motiverede for at lære. Vi mener, at vores elever opnår den største faglighed ved at blive udfordret. Det sker både i den daglige undervisning og ved projektarbejde, der tilrettelægges med individuelt tilpasset progression og krav til selvstændighed. Vi lægger vægt på, at elever og ansatte får mulighed for at tænke ud af boksen og for at skabe noget i et engagerende læringsmiljø med plads til medindflydelse og konstruktiv dialog.

Dygtiggørelse af alle

Vi mener, at mødet mellem elever og lærere skal være gensidigt berigende. Undervisningen bygger på en fælles forpligtelse, som skal give den enkelte lyst til at yde sit bedste samtidig med, at der gives plads til andre. For skolen er det vigtigt, at alle elever og ansatte bliver udfordrede med henblik på at finde den enkeltes og helhedens potentiale, fordi vi tror på, at vi kan løfte hinanden.

Forståelse for din egen og andres verden

Vi mener, at elever og ansatte ved Maribo Gymnasium skal kunne se sig selv som en del af skolen og være bevidste om deres rolle som en del af helheden. Som skole og arbejdsplads vil vi bidrage til at udvikle mennesker, som både skal opnå større selvindsigt samt åbenhed og accept over for verdens forskellig-heder. Vi ønsker at bibringe eleverne en dannelse, der rækker ud over forståelsen af deres egen verden.

Respekt for hinanden

Vi mener, at det er vigtigt, at eleverne tør være åbne, tage chancer og udfordre sig selv. Det forudsætter et trygt læringsmiljø præget af tillid og empati, hvor man også kan have ambitioner og fejre sine successer. Vi lægger vægt på, at der er en ordentlig og respektfuld tone i en hverdag med plads til mangfoldighed, hvor alle har et medansvar for at skabe en god skole.

Fællesskab

Vi mener, at tætte og nære relationer skaber en bedre skole. Som skole er vi meget bevidste om at danne og uddanne unge i et traditionsbevarende, kulturbærende og inkluderende ungdomsmiljø båret af stærkt fællesskab. Vi lægger vægt på, at eleverne inddrages i beslutningsprocesser og medvirker til planlægning og gennemførelse af arrangementer.

Levende skole i hjertet af Lolland

Vi mener, at skolen også skal være et samlingssted for kulturelle og sociale aktiviteter for hele Lolland. Vi er en åben skole i samfundet, som ønsker at inddrage Lollands puls i undervisningen, og som gerne vil summe af liv efter skoletid. I hjertet af Lolland ønsker Maribo Gymnasium at være meget mere end blot en skole!