Tidslinien

DHO

Dansk-historieopgaven i 1g er en individuel, skriftlig opgave over ”Det historiske forløb” i foråret.

SRO

Opgaven skrives i to studieretningsfag og har fokus på samspil mellem fagspecifikke og tværfaglige mål.

SRP

Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område i tilknytning til deres studieretning.

Historie-opgaven i 1hf

Kultur- og samfundsfag består af fagene historie, samfundsfag og religion og afsluttes med en fællesfaglig eksamen i slutningen af 2hf. Der startes med historieundervisningen i 1hf, som afsluttes med en historieopgave før jul.

Dansk-opgaven i 1hf

Danskopgaven ligger i foråret i 1hf.

Større skriftlig opgave (SSO) i 2hf

I den større skriftlige opgave arbejdes der med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling indenfor et selvvalgt område. Der skal udvælges, anvendes og kom