Tidslinien

1gAT1

I det første AT-forløb arbejdes der med to studieretningsfag. Da det er det første AT-forløb, skal der kun fokuseres på følgende punkter og kompetencer:

Læs mere

DHO

Dansk-historieopgaven i 1g er en individuel, skriftlig opgave over ”Det historiske forløb” i foråret.

Læs mere

1gAT2

I det andet AT-forløb er det den individuelle dansk- eller historieopgave, som danner udgangspunkt for forløbet. Igen er arbejdet gruppebaseret. Det betyder, at dansk-og historielæreren i klassen sammensætter grupper omkring samme emne og tekstmateriale således, at hver gruppe er repræsenteret med begge fag.

Læs mere

2gAT1

Studieture tilbydes på Maribo Gymnasium til eleverne i 2g som et 5 dages samlet forløb til et land i Europa. Studieturen er på Maribo Gymnasium et AT-forløb.

Læs mere

2gAT2

Det andet AT-forløb i 2g står i innovationens tegn. Eleverne stifter bekendtskab med den faglige rapport, idégenerering og udvikling af et innovativt løsningsforslag til problemformuleringer.

Læs mere

SRO

Opgaven skrives i to studieretningsfag og har fokus på samspil mellem fagspecifikke og tværfaglige mål.

Læs mere

3gAT1

I skal nu i gang med jeres første AT-projekt her i 3g. Dette AT-forløb tjener som generalprøve til eksamen til sommer.

Læs mere

SRP

Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område i tilknytning til deres studieretning.

Læs mere

3gAT

Synopsis eksamen med mundtlig fremlæggelse i 3g. Der afholdes en individuel mundtlig prøve, som består af en fremlæggelse med udgangspunkt i synopsen samt en uddybende dialog.

Læs mere

Skriftlighed i fagene

Skriveprocessen

Udforskende skrivning

Opgaveskrivning

Struktureret skrivning