Tidslinien

DHO

Dansk-historieopgaven i 1g er en individuel, skriftlig opgave over ”Det historiske forløb” i foråret.

SRO

Opgaven skrives i to studieretningsfag og har fokus på samspil mellem fagspecifikke og tværfaglige mål.

SRP

Formålet med studieretningsprojektet er, at eleverne arbejder selvstændigt med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling inden for et selvvalgt område i tilknytning til deres studieretning.