GYM10 – gymnasieforberedende 10. klasse.

GYM10 er et samarbejde mellem Maribo Gymnasium og Maribo Skole, Borgerskoleafdelingen. Samarbejdet har til hensigt at udvikle et unikt uddannelsesområde og ungdomsmiljø i Maribo.

Lolland kommune logo
MG logo

GYM10 foregår på Maribo Gymnasium. På GYM10 undervises du af både folkeskolelærere og gymnasielærere.

GYM10 på MG

Hvem kan gå på GYM10?

GYM10 er for elever, som søger 10. klasse og som efterfølgende ønsker at tage en gymnasial ungdomsuddannelse – Det kan enten være HF, HHX, HTX eller STX. Hvis du gerne vil være del af et fagligt, udfordrende og socialt ungdomsmiljø, så er GYM10 lige noget for dig.

Hvad er målet med GYM10?

Målet med GYM10 er at ruste dig rent fagligt og uddannelsesmæssigt til en gymnasial uddannelse. Vi arbejder på GYM10 med at gøre overgangen fra folkeskolen til den gymnasiale uddannelse lettere for dig.

 

Smilla Gade fra GYM10 fortæller her om, hvorfor hun har valgt GYM10.

 

GYM10 er underlagt folkeskoleloven – og der er undervisning i følgende fag og emner:

  •   dansk
  •   engelsk
  •   matematik
  •   opgaveskrivning
  •   brobygning
  •   praktik
  •   valgfag (tysk, fysik/kemi, samf. eller idræt)
  •   profilretning
  •   motion
  •   studieteknik

I GYM10 gør vi noget ud af, at du lærer dine kammerater at kende, idet trivsel er en vigtig forudsætning for, at den faglige indlæring kan lykkes. I begyndelsen af GYM10 har vi derfor planlagt en introtur for dig, og senere i skoleåret vil der være en studietur til udlandet.

Som GYM10 elev vil du ikke være alene – du vil få både en kontaktlærer og en kontaktelev.

I slutningen af skoleåret afslutter du fagene med en prøve.

Tilmelding til GYM10 foregår via www.optagelse.dk – gå ind under Maribo Skole og vælg GYM10 inde under 10.klasse.

Er du blevet nysgerrig og vil gerne vide mere om GYM10, så er du altid velkommen til at kontakte os.

De bedste hilsener fra

Skoleleder på Maribo Skole Henrik Andreasen og Rektor på Maribo Gymnasium Michael Levy Bruus

Kontaktoplysninger:

Maribo Skole
Borgerskoleafdelingen

Skimminge 19
4930 Maribo

Tlf.: 5467 7044

Hjemmeside: http://mariboskole.skoleporten.dk/sp

Skoleleder: Henrik Andreasen

hean@lolland.dk

Maribo Gymnasium

Refshalevej 2
4930 Maribo

Tlf.: 5479 0470

Hjemmeside: www.maribo-gym.dk

Rektor: Michael Levy Bruus

mlb@maribo-gym.dk