De større skriftlige opgaver – stx

Igennem de tre år på Maribo Gymnasium skal eleverne igennem tre store skriftlige opgaver.

Der er progression mellem de tre opgaver, idet dansk-historie-opgaven (DHO) og studieretningsopgaven (SRO) baner vejen for det afgørende studieretningsprojekt (SRP).

I de to første opgaver lærer eleverne færdigheder, som de skal mestre i det afsluttende studieretningsprojekt.

Dansk/Historie-opgaven i 1g, DHO
I løbet af 1g skal eleverne udarbejde en større skriftlig opgave i et af fagene historie eller dansk. Efter valget af fag vælger eleverne sammen med læreren/lærerne et emne/område, der er fagligt forankret i faget, og herefter udarbejder lærer og elev sammen en problemformulering, som er individuel. Området kan dog vælges af flere elever. Faglæreren eller faglærerne giver én karakter, som indgår i fastlæggelsen af årskarakteren i faget/fagene.

Studieretningsopgaven i 2g, SRO
I 2g skal alle elever skrive en studieretningsopgave i to af studieretningsfagene. Formålet er at øve en opgaveform, der leder frem til Studieretningsprojektet i 3g. Lærerne præsenterer i studieretningsfagene de temaer, som du kan skrive opgaven indenfor. Sammen med dine faglærere vælger du så det fag og emne, du vil skrive i.

Studieretningsprojektet i 3g, SRP
Du skal udarbejde et studieretningsprojekt i to fag med udgangspunkt i et studieretningsfag på A-niveau og med inddragelse af et andet fag på mindst B-niveau. Sammen med dine faglærere vælger du de områder, du vil skrive i. Der afsættes to uger til at skrive opgaven. Der er ingen undervisning i de to opgaveuger.

De større skriftlige opgaver – hf

Igennem de to år på Maribo Gymnasium skal eleverne igennem tre store skriftlige opgaver.

Historie-opgaven i 1hf

Kultur- og samfundsfag består af fagene historie, samfundsfag og religion og afsluttes med en fællesfaglig eksamen i slutningen af 2hf. Der startes med historieundervisningen i 1hf, som afsluttes med en historieopgave før jul.

Dansk-opgaven i 1hf

Danskopgaven ligger i foråret i 1hf.

Større skriftlig opgave (SSO) i 2hf.

I den større skriftlige opgave arbejdes der med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling indenfor et selvvalgt område. Der skal udvælges, anvendes og kombineres forskellige faglige tilgange og metoder, og disse skal fremstilles skriftligt.