Større skriftlige opgaver

De større skriftlige opgaver – stx

Igennem de tre år på Maribo Gymnasium skal eleverne igennem tre store skriftlige opgaver.

Der er progression mellem de tre opgaver, idet dansk-historie-opgaven (DHO) og studieretningsopgaven (SRO) baner vejen for det afgørende studieretningsprojekt (SRP).

I de to første opgaver lærer eleverne færdigheder, som de skal mestre i det afsluttende studieretningsprojekt.

Dansk/Historie-opgaven i 1g, DHO

I løbet af 1g skal eleverne udarbejde en større skriftlig opgave i et af fagene historie eller dansk. Efter valget af fag vælger eleverne sammen med læreren/lærerne et emne/område, der er fagligt forankret i faget, og herefter udarbejder lærer og elev sammen en problemformulering, som er individuel. Området kan dog vælges af flere elever. Faglæreren eller faglærerne giver én karakter, som indgår i fastlæggelsen af årskarakteren i faget/fagene.

Studieretningsopgaven i 2g, SRO

I 2g skal alle elever skrive en studieretningsopgave i to af studieretningsfagene. Formålet er at øve en opgaveform, der leder frem til Studieretningsprojektet i 3g. Lærerne præsenterer i studieretningsfagene de temaer, som du kan skrive opgaven indenfor. Sammen med dine faglærere vælger du så det fag og emne, du vil skrive i.

Studieretningsprojektet i 3g, SRP

Du skal udarbejde et studieretningsprojekt i to fag med udgangspunkt i et studieretningsfag på A-niveau og med inddragelse af et andet fag på mindst B-niveau. Sammen med dine faglærere vælger du de områder, du vil skrive i. Du skal udarbejde et skriftligt produkt, der danner udgangspunkt for en mundtlig eksamination.Der afsættes to uger til at skrive opgaven. Der er ingen undervisning i de to opgaveuger.

De større skriftlige opgaver – hf

Igennem de to år på Maribo Gymnasium skal eleverne igennem tre store skriftlige opgaver.

Historie-opgaven i 1hf

Kultur- og samfundsfag består af fagene historie, samfundsfag og religion og afsluttes med en fællesfaglig eksamen i slutningen af 2hf. Der startes med historieundervisningen i 1hf, som afsluttes med en historieopgave før jul.

Dansk-opgaven i 1hf

Danskopgaven ligger i foråret i 1hf.

Større skriftlig opgave (SSO) i 2hf.

I den større skriftlige opgave arbejdes der med at fordybe sig i og formidle en faglig problemstilling indenfor et selvvalgt område. Der skal udvælges, anvendes og kombineres forskellige faglige tilgange og metoder, og disse skal fremstilles skriftligt.