DHO – dansk-historie-opgaven

Dansk-historieopgaven i 1g er en individuel, skriftlig opgave over ”Det historiske forløb” i foråret.

For at sikre en vis baggrundsviden for opgaven ligger emne i forlængelse af overbliksforløbet i dansk og historie, som er gennemgået i fagene. Der trækkes en opgaveformulering med tilhørende materiale i enten faget dansk eller historie.

Faglærerne i dansk og historie introducerer opgaven og dens formalia. Opgavens struktur, indholdsfortegnelse, noter og kildehenvisninger, citatteknik, litteraturliste samt sprog. Drejebog hertil udleveres af faglærerne.

Opgavens omfang er 5-7 sider. Litteratursøgning tager udgangspunkt i et informationssøgningsskursus og foregår herefter selvstændigt og skal diskuteres med faglærerne i vejledningen.

Formålet med dansk- eller historieopgaven er at træne opgavegenren ”Den akademiske opgave”, som er 1.trin frem mod 2.trin studieretningsopgaven (SR0) i 2g og 3.trin studieretningsprojektet (SRP) i 3g.

”Som led i opbygningen af elevernes studieforberedende skrivekompetencer skal hver elev i løbet af 1. eller 2.g henholdsvis besvare en opgave i en faglig problemstilling fra dansk eller historie eller begge fag”.

”Skolens leder beslutter, om der skal gives karakter for opgaven og hvordan evalueringen af opgaven indgår i fastlæggelsen af standpunktskarakterer”.

På Maribo Gymnasium gives en karakter for opgaven i forbindelse med et evalueringsark. Ligeledes indgår evalueringen i fastlæggelsen af standpunktskarakteren.

Fakta, DHO

  • dansk og historie
  • 20 elevtidstimer
  • max 5-7 A4-sider
  • 2½ skrivedag og ½ responsgruppedag
  • gennemgået emne
  • problemformulering
  • basal videnskabsteori

Om DHO