SRO – studieretningsopgaven

På 2.trin i træning af ”Den akademiske opgave” er du nået til studieretningsopgaven i 2g.

Studieretningslærerne i hver klasse præsenterer 2-3 forslag til opgaveformulering, der hver især er dækkende for to studieretningsfag. Samlet skal opgaveformuleringerne give mulighed for, at alle studieretningsfag kan indgå i opgaven i forskellige kombinationer. Opgaven skrives i to studieretningsfag og har fokus på samspil mellem fagspecifikke og tværfaglige mål.

Du bør undervejs overveje, om begge faglærere bliver glade. Dvs. om du har skrevet lige meget til begge fag. Du skal også overveje, om din besvarelse viser, at du har haft brug for begge fag sammen til at besvare opgaven.

Opgaveformuleringerne kan i den enkelte studieretning være mere eller mindre åbne for differentiering af elevernes problemformuleringer.

Det er et krav, at studieretningsfagene, som indgår i opgaven, skal være må mindst B-niveau.

Opgavens opbygning:

 • Forside med navn, klasse, fag og lærere
 • Opgaveformulering – den, som dine lærere har givet dig
 • Indholdsfortegnelse, der henviser til de enkelte afsnit og deres overskrifter. Siderne skal nummereres og svare til indholdsfortegnelsen
 • Indledning. En præsentation af opgaven, hvor du redegør for afgrænsning af opgaven og problemstillingen samt for de metoder, du vil anvende
 • Hovedafsnittene. Indeholder selve fremstillingen af emnet og er derfor den del af opgave, der fylder mest. Du skal inddele stoffet i afsnit og give hvert afsnit en passende overskrift
 • Konklusion. Indeholder en sammenfatning af de vigtigste elementer i opgaven
 • Resumé
 • Litteraturliste – se nedenunder
 • Evt. bilag. Det er materiale, der fungerer som dokumentation eller supplement til hovedindholdet. Det kan være statistisk materiale, kort, tabeller eller kopier af særligt vigtige kilder. Der behøver ikke at være bilag i en opgave.

Det indgår i bedømmelsen af opgaven, om resuméet er:

 • En relevant sammenfatning af opgaven
 • Overskueligt disponeret og indholdsmæssigt sammenhængende
 • Skrevet forståeligt

Litteraturliste
Bagest i en opgave skal der findes en litteraturliste, alfabetisk opstillet efter forfatterens efternavn, hvis der er en forfatter – ellers efter titlen. Bogens forfatter, titel, forlag og årstal skal indgå i en litteraturhenvisning. Hvis kilden er en artikel skal du også angive nummer eller årgang på tidsskriftet og sidetal (fx s. 17-22). Hvis kilden er fra internettet, skal du skrive både url og dato.

En litteraturhenvisning skal bruges til at vise læseren, hvilke kilder du har brugt. Litteraturhenvisninger skal være så præcise, at læseren selv kan finde bogen eller artiklen på et bibliotek.

Det er kun studieretningsfag, som indgår i studieretningsopgaven i 2.g.
Vejledning ved studieretningslærere foregår efter fastlagte lektioner i skemaet. Derudover kan der aftales vejledning i en ”hultime” eller elektronisk. Eleverne forventes at møde til vejledning med skriftlige udkast og spørgsmål.

Studieretningsopgaven har et omfang på 8 A4 sider (excl. resumé, indholdsfortegnelse, noter, bilag og litteraturliste).

Studieretningsopgaven er individuel, og der lægges ved den interne karakterfastsættelse vægt på en fremadrettet vejledning til studieretningsprojektet i 3g.

Fakta, SRO

 • 2 studieretningsfag på mindst B-niveau vælges
 • 20 elevtidstimer
 • max 8 A4-sider
 • 3 skrivedage
 • resumé

Om SRO