MG’s historie

Maribo Gymnasium blev grundlagt den 1.august 1937 på initiativ af Maribos daværende socialdemokratiske borgmester C.E. Christiansen. De socialdemokratiske tanker om gymnasieskolen var præget af den tids uddannelsespolitik, som især Maribos folketingskandidat og den senere undervisningsminister Hartvig Frisch formulerede i skarpe vendinger:

“Klosterskolen formåede at skabe klerke, der bar kirkens sag til sejr. Enevældens lærde skole formåede at danne embedsmænd, der regerede i dens ånd. Skulle da demokratiet gennem sin skole nøjes med at uddanne unge fruer og kjoleklædte studenterforeningsherrer, der kan synge ”Kong Kristian” stående?”

Det var dengang. Et moderne gymnasium afspejler i dag det omgivende samfund og tilbyder uddannelse for alle i en hverdag præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati. Den grundholdning præger også i dag Maribo Gymnasium.

I 1970 overgik gymnasierne til de daværende amter. I Perioden 1970-2006 blev gymnasiet udbygget af Storstrøms Amt.

Siden 2007 er Maribo Gymnasium en selvejende statslig institution.