HF på Maribo Gymnasium

Nakskov gymnasium og hf lagde delvist hf ud til Maribo Gymnasium den 1. august 2016  og derefter fik unge på Midt- og Sydlolland et ekstra uddannelsestilbud: De kunne melde sig til toårigt hf på Maribo Gymnasium. Når det kunne lade sig gøre, skyldes der samarbejdet mellem kommunens to gymnasier. Hidtil havde toårigt hf været placeret alene på Nakskov Gymnasium og HF, men i august 2015 ansøgte de to gymnasier om en delvis udlægning af HF fra Nakskov Gymnasium og HF til Maribo Gymnasium, og ultimo november 2015 blev udlægningen godkendt af ministeriet for børn, undervisning og ligestilling.

Maribo Gymnasium har efterfølgende fået godkendt selvstændigt udbud af hf-uddannelsen, og pr. den 1. august 2024 kan eleverne søge direkte ind på Maribo Gymnasium.

For at blive optaget på hf skal man have gennemført 9. klasse og være erklæret uddannelsesparat.

Fagpakker på HF

Hf tager sigte på fagpakker, hvor der er et samarbejde med eksterne aktører. Efter 1hf vælger eleverne en fagpakke – enten uniform, sundhed, finans eller pædagogisk. På MG kan du vælge følgende fagpakker.

Fagpakke Fag 1 Fag 2 Valgfag
Uniform (fx forsvar, politi, sygeplejerske) Idræt B Samfundsfag B 1 valgfag
Biologi B Samfundsfag B 1 valgfag
Sundhed (fx bioanalytiker, ergoterapeut, fysioterapeut)
Biologi B Psykologi C 1 valgfag
Penge (fx finansøkonom, ejendomsmægler) Matematik B Erhvervsøkonomi C 1 valgfag
Børn og unge (fx folkeskolelærer, pædagog, socialrådgiver)
Samfundsfag B Psykologi C 1 valgfag

 

HF-fagpakkerne giver direkte adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser.

Adgangskortet

På Undervisningsministeriets hjemmeside kan du tjekke UddannelsesGuidens funktion ”Adgangskort”, hvis du vil se, hvilke muligheder du får efterfølgende med den fagpakke du vælger. Husk at vælge “HF” og taste fagene ind.

Fagpakkevælger 

Du kan lege lidt med at sammensætte din egen studieretning. På vores studieretningsvælger kan du afprøve din studieretning – prøv at vælge din studieretning og dine fag her: ”Fagpakkevælgeren

Fagpakkefolder på HF

Du kan læse om fagpakkerne på MG i vores folder. ”Studieretningsfolderen

Hvorfor vælge HF?

Læs her, hvorfor Marcel Schuppenhauer valgte HF.

 

Tilmelding til HF foregår via www.optagelse.dk

Gå ind under Maribo Gymnasium og vælg hf. Eventuelle spørgsmål kan rettes til Maribo Gymnasium, tlf.: 54790479

 

Introduktion til hf-fag og indhold på Maribo Gymnasium

Om hf-karrierevalg

Vi glæder os til at byde dig velkommen på Maribo Gymnasium.