Læsevejleder

Alle elever, der starter på Maribo Gymnasium, bliver screenet i læsning og stavning. I løbet af gymnasietiden kan elever, der har læse og stavevanskeligheder, få individuel hjælp af skolens læsevejleder Trine Paludan.

Trine Paludan

Trine Paludan TP

Matematikvejleder

Alle elever, der starter på Maribo Gymnasium, bliver screenet i matematik. I løbet af gymnasietiden kan elever, der har matematikvanskeligheder, få individuel hjælp af skolens matematikvejleder Peter Kowalski.

Peter Kowalski PK