Faglig vejledning

På Maribo Gymnasium har vi uddannet faglige IT-vejledere inden for fagene engelsk, historie og matematik.

Helle Lemvig Olsen HL

Jakob Buhl JB

Stig Henriksen SH

Trine Paludan TP

Læsevejleder

mailadresse: mh@maribo-gym.dk

Alle elever, der starter på Maribo Gymnasium, bliver screenet i læsning og stavning. I løbet af gymnasietiden kan elever, der har læse og stavevanskeligheder, få individuel hjælp af skolens læsevejleder Mette Hummelmose.

Mette Hummelmose MH

Matematikvejleder

mailadresse: pk@maribo-gym.dk

Alle elever, der starter på Maribo Gymnasium, bliver screenet i matematik. I løbet af gymnasietiden kan elever, der har matematikvanskeligheder, få individuel hjælp af skolens matematikvejleder Peter Kowalski.

Peter Kowalski PK