Global Studies

For det kommende skoleår 2024/25 er Maribo Gymnasium glade for at annoncere, at vi lancerer en ny international linje – Global Studies – som en del af de studieretninger, vi tilbyder.

Global Studies vil være en ekstra studieretning med internationalt fokus. Cirka 50% af fagene vil blive undervist på engelsk og de resterende 50% på dansk. De afsluttende eksamener vil give adgang til universiteter i Danmark såvel som i udlandet.

 

Global Studies henvender sig til elever, der har et globalt perspektiv og som måske ønsker at studere i udlandet samt elever, der ønsker at bruge og opøve deres engelskkundskaber betydeligt.

Global Studies-studieretningen giver en unik mulighed for både danske og internationale elever kan begive sig ud på en uddannelsesrejse med både tværkulturel- og personlig udvikling. Elever fra hele verden og Danmark kan her inden for rammerne af et dansk gymnasium, udvide deres horisonter både akademisk og kulturelt. Studieretningen vil med sin blanding af engelsk og dansk undervisning, dets fokus på global bevidsthed, kritisk tænkning og kulturel kompetence gøre eleverne klar et fremtidens uddannelser og job.

I verden af i dag og i morgen er forståelsen af globale dynamikker og tværkulturelle interaktioner vigtigere end nogensinde før. Global Studies er en studieretning, der ikke kun tilbyder værdifulde indsigter i internationale anliggender, kulturel mangfoldighed og socioøkonomiske spørgsmål, men også fremmer kritisk tænkning og forbereder eleverne på en globaliseret fremtid.

 

Internationale elever: Global Studies er for de internationale elever, der kan se fordele i at halvdelen af undervisningen foregår på engelsk (cirka 50% af fagene), samtidig med at de forbedrer deres danskkompetencer og dermed åbner op for endnu flere fremtidige studiemuligheder i Danmark. Samtidig vil de også kunne bruge deres danske STX-gymnasieeksamen til universiteter i udlandet.

Her er nogle fordele ved at vælge Global Studies:

Værdifuld indsigt i det danske samfund og international forståelse: At studere på et dansk gymnasium som international elev giver en værdifuld indsigt i det danske samfund. At være en del af et mangfoldigt klassemiljø fremmer forbindelser med danske og udenlandske jævnaldrende og lettet kulturel udveksling. Dette vil give en dybere forståelse af kulturelle skikke, sprog og traditioner.

 

Sprogfærdigheder og kulturel kompetence: Blandingen af engelsk og dansk undervisning i Global Studies-studieretningen tilbyder en unik mulighed for at alle eleverne kan forbedre deres sprogfærdigheder. Mestring af engelsk og dansk øger elevernes faglige niveau både akademisk og på et mere lavpraktisk konkret niveau. Således vil eleverne opnå kompetence i at navigere i dagligdagen og kommunikere effektivt i et tosprogede miljø. Derudover gør forståelsen af dansk kultur og sociale normer det muligt for internationale elever at danne meningsfulde relationer og føle sig hjemme i deres nye omgivelser.

Globalt perspektiv med lokal kontekst: Elever, der tilmelder sig Global Studies-programmet, drager fordel af et pensum, der dækker globale emner, samtidig med at de udforsker disse i en dansk kontekst. Denne dobbelte tilgang fremmer ikke kun en bredere forståelse af verdensanliggender, men opmuntrer også til kritisk tænkning om den rolle, Danmark spiller på den globale scene.

Kulturel udveksling og netværksdannelse: Kulturmødet mellem danske og andre internationale elever åbner døre til livslange venskaber og værdifulde netværksmuligheder.

Forberedelse til internationale karrierer: For elever, der sigter mod at forfølge karrierer i Danmark eller på den globale scene, rustes de med et unik færdighedssæt. Kulturel kompetence, global bevidsthed og flersproget kommunikation er meget efterspurgte kvaliteter på arbejdsmarkedet, hvilket gør eleverne fra Global Studies godt forberedt til fremtiden.

 

Studieretningens indhold:

Din uddannelse består af en række fag på enten A-, B- eller C-niveau. Du har C-fag i ét år, B-fag i to år og A-fag i alle tre år.

Nogle fag skal være på et bestemt niveau, andre fag kan du vælge at hæve et niveau, og endelig er der fag, du kan vælge som valgfag.

Der vil også være mulighed for at erhverve yderligere sprogkundskaber på dansk gennem sprogskolen og i Cambridge English på Maribo Gymnasium, fordi skolen er et Cambridge-forberedelsescenter.

Program for Global Studies

gs2.png (1108×668)

Valgfag

Kreative valgfag (1g)

 • Billedkunstskab C
 • Drama C
 • Musik C
Naturvidenskab B (3g)

 • Biologi B
 • Fysik B
 • Geografi B
Valfag A

 • Matematik A (en)
 • Tysk A

Valgfag B

 • Biologi B
 • fysik B
 • Sport/idræt B
 • Geografi B
 • Musik B
 • Drama B
 • Billedkunstskab B
Valgfag C

 • astronomi C
 • Billedkunstskab C
 • Drama C
 • Erhvervsøkonomi C
 • Filosofi C
 • Kemi C
 • Latin C
 • Mediefag C
 • Musik C
 • Psykologi C (en)

 

Niveauer

A-fag (3 år)

B-fag (2 år)

C-fag (1 år, undtagen Sport C)

Tryk her og læs mere om Global Studies i vores flyer

 

Fagene følger de danske STX-regler, som fastsat af Undervisningsministeriet. I fag med engelsk som undervisningssprog (angivet som eng), kan eksamen afholdes på engelsk – både den mundtlige og den skriftlige eksamen.

 

For mere information kan du kontakte følgende:

 1. Maribo Gymnasium: Maribo.gymnasium@maribo-gym.dk eller 54790479
  Du er altid velkommen til at ringe og høre mere!
MLB

Michael Levy Bruus, MLB

Rektor

Mobile: 50915184

MF

Maria Fjord, MF

Underviser i Fransk, Engelsk og Spansk

marie_nielsen_1

Marie Nielsen, MN

Underviser i Engelsk og Historie

3. School and career guidance counsellor Louise Rye:

Louise Rye billede

Louise Rye

School and career guidence counsellor

Mobile: 21776478