Om Maribo Gymnasium

Vi er et ungt, levende gymnasium med stolte traditioner om demokrati, rummelighed samt en omgangsform, der er præget af venlighed og respekt.

Maribo Gymnasium tilbyder STX i forskellige studieretningsforløb inden for sproglige, naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige og kreative områder.

Efter skoletid kan elever deltage i frivillig sport, billedkunst, forfatterværksted eller musik.

I 2012 kunne Maribo Gymnasium fejre sit 75 års jubilæum med fornemt besøg fra både Børne- og Undervisningsministeren, Borgmesteren og tidligere rektorer.

MG har i dag cirka 400 elever fordelt på 15 klasser.

Vi tilbyder flere studieretninger inden for naturvidenskabelige, samfundsvidenskabelige, humanistiske og kreative fag. Læs mere inde under ”Studieretninger”.

Gymnasiets bygninger tidssvarende, velholdte og velegnet til moderne undervisning.